Catalunya 1714
Vídeo sobre els fets del Sis d'Octubre de 1934

1a part


2a part


3a part


4a part


5a part


6a part


Documental emès pel Canal 33 el 2/10/2004
Heribert Barrera recorda el Sis d'Octubre

Els fets del Sis d'Octubre de 1934


Estat Català (1922-1931)
Estat Català (1936-1960)

Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya- Estat Català (JEREC)
Nosaltres Sols!

Pujar