Catalunya 1714
Bandera del Poble Català


 

Butlletí clandestí obra de Joan Ballester i Canals (1945)

 

REPÚBLICA CATALANA!

Abans que al món hagués passat res, les cadenes de les muntanyes, els plecs del terrer, les giragonses dels rius i les rieres, marcaven ja, amb línies inesborrables, la fesomia futura de la Història.

Herder

 

Catalunya, València, Mallorca, Rosselló, sense oblidar la petita Andorra i la zona annexionada a Aragó, reuneixen poderosíssimes raons geogràfiques, de raça, de llengua, d'història, de dret i de cultura, que fan indiscutible la unitat de les terres de Llengua Catalana.

La divisió territorial espanyola que esquarterà la nostra terra en províncies, és arbitrària i absurda. La Catalunya i València que n'han resultat no són un reflex del que són en realitat, ja que fora dels límits que els foren assignats hi queden terres tan catalanes com les emmarcades per aquella divisió.

En reivindicar la unió de les terres de Llengua Catalana, ho fem de totes aquelles que assenyalen els límits naturals, no les que d'una manera capriciosa decretaren els espanyols.

El nacionalisme, a Catalunya, ha tingut postergat aquest gran aspecte de les nostres reivindicacions. Diríem com si temés penetrar en la seva entranya. És ben pobra la bibliografia que en podríem exihibir.

Cal redreçar-se vigorosament contra aquest fet i portar-lo a l'avançada de la nostra lluita perquè tan substancial és la nostra independència com la unió de la nacionalitat.

 

SALUTACIÓ

"Bandera" no és l'organ d'un partit polític ni d'una fracció determinada, sinó que representa la unitat de tots els catalans en la lluita per la Catalunya Nacional.

Vivim una hora positiva que ens imposa la unió de tots els sectors polítics, les diferències dels quals declarem estingides davant l'interès superior de la Pàtria. Catalunya entra en la seva segona Solidaritat històrica i aquesta es realitza en l'Organització de Resistència Nacional de la qual és portaveu "Bandera".

"Bandera" saluda tots els catalans qualsevol que sigui la seva filiació política, sempre que aquesta no exclogui les reivindicacions nacionalistes i democràtiques de l'Organització.

 

ORGANITZACIÓ DE RESISTÈNCIA NACIONAL [ORN]

Organització nacionalista clandestina fundada a Barcelona a l'inici de 1945 i coneguda com a Grup Bandera. Estigué integrada per nacionalistes que discrepaven de l'estratègia dels partits catalanistes i volien aconseguir "la unitat de tots els catalans en la lluita per la Catalunya Nacional" per tal de defensar els drets nacionals dels Països Catalans. Dirigents: Joan Ballester i Canals, Manuel Blasi, Joan Grases i Joan Mateu. Entre el 1945 i el 1947 tingué un cert creixement sota el lideratge de Grases, que impulsà la reorganització del Bloc Escolar Nacionalista [BEN], de manera que aquest pràcticament esdevingué la seva secció juvenil. Tingué seguidors a Barcelona, Tarragona, Sabadell, Terrassa, Valls, Manresa i Reus. La consolidació de la dictadura provoca la seva desaparició a l'estiu de 1947. Edità Bandera del Poble Català i Bandera del Poble Català. Butlletí Interior Polític i d'Informació. El BEN edità Redreçament.

Diccionari dels Partits Polítics de Catalunya, segle XX
Isidre Molas (ed.)