Catalunya 1714

Bibliografia sobre l'independentisme català

En aquesta pàgina inclourem referències bibliogràfiques d’articles sobre història del nacionalisme català apareguts en publicacions periòdiques catalanes o estrangeres:

ANGUERA, Pere

CAMPRUBÍ, Xevi

CANALDA, Ferran

CREXELL, Joan

CRUELLS I PIFARRÉ, Manel

DÍAZ I ESCULIES, Daniel

DURAN, Lluís

FERRER, Miquel

FERRERONS, R.; GASCÓN, A.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo

LÓPEZ, Daniel

MARQUET, Lluís

MASCARELL, Ferran; UCELAY DA CAL, Enric

UCELAY DA CAL, Enric