• Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria
Per Pompeu Fabra (1934)

Pujar