Catalunya 1714


Articles de Daniel Cardona i Civit


Daniel Cardona

Recorda, català que...

Un Estat no pot, en realitat, interpretar cap ample sentiment de llibertat política, mentre a l’interior seu romanguin nacionalitats sotmeses al seu domini i sobirania.

Cap partit d’un poble sotmès a un Estat plurinacional no pot, lògicament titular-se nacionalista, si no representa una acció insurgent que s’oposi al domini i sobirania d’aquell Estat.

L’Estat pot rendir el màxim de justícia i d’equitat només quan constitueix el poder -legislatiu i moderador- de la sobirania d’un ambient geogràfic homogeni; d’un poble amb unitat històrica, lingüística i psicològica; d’una Pàtria natural definida. En resum: d’una nació.

Per tant, el nacionalisme, en la seva forma integral, és la plasmació de la justícia i de l’equitat. Representa el més ample sentiment de llibertat política en afirmar que cada nació ha de tenir el dret de crear-se el seu Estat, sintetitzador dels seus sentiments i dels seus interessos.

No hi ha federalisme sense una hegemonia; no hi pot haver autonomia sense un centralisme estatal. Per això no som autonomistes ni federalistes. Àdhuc, estem enfront d’aquestes fórmules pròpies de l’imperialisme caut. Som nacionalistes en la seva forma incorrompuda. Volem la llibertat nacional, estatal i econòmica de Catalunya; volem que els catalans disposin sense limitacions, dels seus destins com a homes i com a poble. Volem en concret, la República Catalana lliure, dintre el concert de les nacions civilitzades del món.

Daniel Cardona i Civit
Per la Pàtria i la Llibertat (1934)Altres articles de Daniel Cardona (1920-1934)


• La Unió Sagrada

• L’ocupació castellana

• La bandera

• La invasió castellana


• A la joventut

• Nacional-feixisme i nacionalisme alliberador

• Apel·lació a la joventut

• Espanya i les joventuts catalanes

• Joves, veniu amb nosaltres!

• ...I foc en tot el front


En record del patriota Josep Dencàs i Puigdollers
Nosaltres Sols (Enric Ucelay Da Cal)
Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (Enric Ucelay Da Cal)

 
Daniel López Bribian
Avui, 11 de desembre de 1977.


• El pensament d'Antoni Rovira i Virgili
• Idees i pensaments de mossèn Josep Armengou
• Antoni Gaudí, patriota català

• El socialisme espanyol i Catalunya (Joan Comorera)
• Sols l’ideal pot dur-nos al triomf (Manuel Carrasco i Formiguera)
• El pensament de Josep Narcís Roca i FarrerasPujar