Catalunya 1714

Història de la llengua catalana


 

L’expansió del català fora del Principat

El català literari, des dels orígens fins al segle XVIII

Ramon Llull

La Cancelleria Reial

Els processos de castellanització des del segle XV

Els Decrets de Nova Planta

La Renaixença i les Normes de Pompeu Fabra

Síntesi d’història de la llengua catalana