Catalunya 1714
Sobre l'ús del futur d'indicatiu en les oracions
condicionals en lloc de l'ús del present de subjuntiu


467

27 X 1923

"El que treballarà serà recompensat."
"El que treballi serà recompensat."

¿Quina d'aquestes dues construccions mereix, en general, d'ésser usada preferentment? Heu's ací una qüestió sintàctica en la qual, malgrat d'haver-se parlat moltes vegades, no havem aconseguit que els escriptors parin esment, almenys a jutjar per llur insistència a emprar exclusivament, de les dues construccions possibles, la que nosaltres voldríem que no fos usada sinó excepcionalment; ço és: la segona.

"Actualment han sol·licitat reprendre el treball cent mil ferroviaris alemanys, que són admesos a raó de tres mil per dia fins a completar la xifra que l'administració aliada jutgi suficient."

Aquest jutgi és la traducció d'un juzgue espanyol; no hi ha por que ni una sola vegada trobem juzgue escrit per jutjarà. Així mateix, un juzguemos hauria estat traduït per jutgem, i llavors no sabríem si hom vol dir juzguemos (acció futura) o juzgamos (acció present): "...fins a completar la xifra que nosaltres jutgem suficient".

Si quan l'acció de jutjar té lloc ara, en el temps present, havem de dir forçosament jutgem, és evident que, quan té lloc en un temps futur, és preferible de dir jutjarem i no pas jutgem.


Índex de Converses Filològiques