El Front Nacional de Catalunya (1939-1977)
Catalunya 1714
Història del Front Nacional de Catalunya
• L’independentisme català durant l’autarquia franquista