Catalunya 1714
Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya


La FNEC va ser fundada l'any 1932 com a organització d'estudiants nacionalistes catalans. El 1932 aprovà la seva estructura interna i creà diverses comissions universitàries. Ràpidament esdevingué el sindicat democràtic estudiantil més representatiu del país, agrupant la major part d'associacions d'estudiants d'ensenyament superior. El 1934, la FNEC estava consolidada. La victòria franquista i la repressió política va desfer la FNEC i els seus militants es veieren abocats a la clandestinitat i l'exili. El 1944 es creà el Front Universitari de Catalunya (FUC), organització catalana de resistència que actuà a l'interior de Catalunya. Una de les primeres accions del FUC va ser reorganitzar formalment l'antiga FNEC l'any 1946. Paral·lelament va aparèixer a França una organització integrada per estudiants exiliats de la Universitat Autònoma de Barcelona que tingué com a objectiu la preservació de la cultura catalana. Entre els membres del consell de direcció cal destacar Heribert Barrera, Josep Pallach i Claudi Ametlla. Entre 1946 i 1963, la FNEC fou el sindicat democràtic clandestí de les associacions d'estudiants universitaris de Catalunya i va ser reconeguda formalment pel II Congrés Iberoamericà d'Estudiants. A l'interior, la FNEC es convertí en una plataforma juvenil de partits polítics integrada per la UDC, el Bloc d'Estudiants Nacionalistes (BEN), el Front Nacional de Catalunya (FNC), i el Grup d'Estudiants Socialistes. D'aquest període cal destacar la participació de la FNEC en la Vaga de Tramvies de 1951, la creació de la primera Assemblea Lliure d'Estudiants de la Universitat de Barcelona (1957) i la fundació del Comitè de Coordinació Universitària durant el curs 1958-59. La crisi del 1962, provocada per la insostenible situació econòmica i política de l'Estat Espanyol, posà de manifest el pes del moviment estudiantil i configurà una alternativa democràtica a la universitat franquista que culminà amb la creació del Sindicat Democràtic d'Estudiants en el curs 1965-1966 que provocà la pràctica desaparició de la FNEC com a organització efectiva a l'interior. Tot i això, la FNEC continuà la seva acció internacional.

Organització d'estudiants nacionalistes catalans fundada a Barcelona l'any 1932. Nasqué d'una majoria de grups de la Federación Universitaria Española (FUE) i d'elements de l'Associació d'Estudiants Catòlics. En fou primer president Joaquim Granados i Borrell. La FNEC s'estengué a d'altres ciutats i pobles i mantingué contactes estrets amb l'Agrupació Valencianista Escolar, l'Associació per la Cultura de Mallorca i l'Associacion Generala d'Estudiants, de Montpeller, de filiació occitanista. Aplegà a Barcelona valencians, mallorquins i occitans (14 i 15 d'abril de 1933). L'any 1986 hom reconstruí la FNEC com a associació d'estudiants universitaris nacionalistes de Catalunya.