Catalunya 1714
Palestra


Palestra, Organització Nacional de la Joventut Catalana, destacà com a projecte cívic i cultural. En la seva activitat també inclogué un projecte esportiu i una voluntat de ser present puntualment en la política. Palestra formà part d’aquell àmbit multiforme d’institucions i entitats que no participaven directament en el joc polític, però que formaven part del catalanisme.

Vídeo sobre Palestra

• Palestra, un projecte cívic catalanista 
Per Lluís Duran

• Pompeu Fabra, president de Palestra
Per Lluís Marquet

• Un parlament de Pompeu Fabra a Palestra
Per Lluís Duran

• Temps difícils per a una associació nacionalista de joves: Palestra (1934-1938)
Per Lluís Duran

• Palestra: cultura, civisme i esport per als joves
Per Lluís Duran

• Pompeu Fabra, exemple i guia per al catalanisme
Per Lluís Duran

• Als joves de Catalunya
Per Xevi Camprubí

• Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria
Per Pompeu Fabra (1934)

• Biografia de Josep Maria Batista i Roca
Web d’Unitat Nacional Catalana

• La formació històrica de l’Estat Espanyol
Per Josep Maria Batista i Roca

• La Catalogne et les droits culturels des nationalités
• El dret dels pobles a la vida nacional

Per Josep Maria Batista i Roca

 

Entrevista a Josep Maria Batista i Roca
Publicada al Diari de Barcelona (12/8/1936)

Si a Catalunya no hi hagués hagut una guarnició espanyola, no hi hauria hagut militars feixistes per a sublevar-se. [...] Però, després que aquestes forces espanyoles ens abocaren a la guerra civil, l’acció de l’Estat espanyol ha desaparegut de Catalunya. El Govern Central és avui inexistent a la nostra terra. [...] Tots els catalans ens hem de fer càrrec que en la pràctica, avui, Catalunya lluita i viu com si fos independent. Les realitats de la guerra ens han portat en l’organització política i en les atribucions del nostre Govern molt més enllà de l’Estatut, el qual avui no és més que un record del passat. [...] No és sols la República Catalana que ha de néixer d’aquesta revolució. Del total enfonsament de l’Estat espanyol a què avui assistim, n’ha de sortir la reunió de tots els països de llengua catalana: Catalunya, València, Balears i la zona catalana d’Aragó, en una unitat política.Pujar