El pensament d'Antoni Rovira i Virgili
Catalunya 1714
Citacions d'Antoni Rovira i Virgili

La veritat és que els valencians, els balears i bona part dels habitants de l’anomenat Baix Aragó són tan catalans com els barcelonins.

Lògica de conquistadors,
11-X-1922

Catalunya només té un llenguatge: el català. Els qui parlen espanyol a la nostra terra són els immigrats, que en algunes ciutats com Barcelona i les capitals de província, formen un tant per cent considerable de la població. Les famílies autènticament catalanes que parlen usualment en castellà constitueixen una minoria tan petita i tan estranya al nostre poble, que no pot ésser presa en consideració.  És el cas d'una part menuda de gente bien,  que a Catalunya parla en un mal castellà, com en altres bandes parla en un mal francès o en un anglès pitjor.

La batalla de les llengües,
4-I-1923

Per als catalans, la nostra llengua és també la sang del nostre esperit. De tot el patrimoni que en aquest món tenim, cap tresor estimem tant com el de la llengua.

La llengua és la sang de l’esperit,
26-X-1923

 

Antoni Rovira i Virgili ha estat un dels més il·lustres teoritzadors —i divulgadors— de la causa nacional de Catalunya.

• Biografia (Enciclopèdia Catalana)

 

 

 

 

Articles selectes

• La imposició de l’idioma (1922)
• Els hostes exigents (1922)

• La il·lusió dels castellans (1922)
• Elements de la Nació (1922)

• Geografia política: les quatre nacions ibèriques (1932)
• Le problème nationalitaire en Espagne (1947)