Catalunya 1714

Textos medievals catalans


Ramon Llull

Fragment del Liber Iudiciorum o Forum Iudicum
     Segle XII

Homilies d'Organyà
     Final del segle XII - principi del segle XIII   
     Per a més informació, visiteu la Biblioteca de Catalunya

Ramon Llull: Llibre de contemplació
     ca. 1272

Ramon Llull: Llibre del gentil e dels tres savis
     1274-76

Jaume I: Crònica
     Segle XIII

Ramon Muntaner: Crònica
     1325

Francesc Eiximenis: Terç del Crestià
     1383

Bibliografia consultada:

RUSSELL-GEBBETT, P. Mediaeval Catalan Linguistic Texts. The Dolphin Book Co. Ltd.
Oxford, 1965.