Catalunya 1714
Recull d'articles


La nostra Pàtria, per a nosaltres, és el territori on es parla la llengua catalana. Comprèn, doncs, de les Corberes a l’Horta d’Oriola i de les comarques orientals d’Aragó a la Mediterrània. Composta de quatre grans regions –Principat, València, Balears i Rosselló– cadascuna amb interessants característiques pròpies, cal observar en tots els ordres llur personalitat, que ens dóna una gran riquesa d’aspectes

POMPEU FABRA
Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria

Articles històrics

Articles sobre la situació de la llengua catalana

Articles sobre la història de Catalunya

Articles d’opinió nacionalista

 Articles sobre la situació de la llengua catalana (Documents en format PDF)

• Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria
Per Pompeu Fabra (1934)

• El problema foraster a Mallorca (enllaç extern)


• Als catalans ens cal una ideologia lingüística
Per Francesc Ferrer i Gironès

• La repressió de la llengua catalana
Per Francesc Ferrer i Gironès

• Lletra de convit 2001. Pel reconeixement i l’ús de la llengua catalana
Per la Universitat de les Illes Balears

• La repressió del català a les Balears als darrers temps
Per Antoni I. Alomar

• El català a les Illes Balears: una situació inquietant
Per Gabriel Bibiloni

• El català a Mallorca: entre el neguit i l’esperança
Per Gabriel Bibiloni

• La repressió del català a la Catalunya Nord
Per Pere Verdaguer

• Batzegades contra els catalans
Per Rosa Calafat

• Fonaments de la hipòtesi de la independència
Per Bernat Joan

• Autocentrament / aliocèntria en el procés de normalització del català
Per Bernat Joan

• Interlingua/e a Europa
Per Bernat Joan

• Llengua nacional
Per Bernat Joan

• Reflexions entorn del procés de substitució lingüística
Per Blanca Serra

• Una Nació sense Estat, un poble sense llengua
Article publicat a la revista Els Marges l’any 1979

• El català, una llengua en perill d’extinció?
Per Carme Junyent

• La llengua espanyola: eina de subdesenvolupament
Per Alexandra Arnau

• La marca de l’esclau
Per Ricard Colom

• Cap a un estàndard nacional
Per Carles Castellanos

• No em parlis en la teva llengua que m’ofens
Per Víctor Alexandre

• La submissió lingüística i nacional de Catalunya
Per Víctor Alexandre

• Llengua catalana: la fi de la resignació com a programa de futur
Per Víctor Alexandre

• A quantes coses més hem de renunciar?
Per Carme Forcadell

• Hi ha vida després del bilingüisme?
Per Ramon Monton

• Bilingüisme i genocidi cultural
Per Daniel Camon

• Una història plena de lleis que neguen la nostra llengua i cultura
Per Montserrat Pérez

• Alguns camins no duen a Roma
Per Gabriel Bibiloni

• La llengua catalana. Un futur esplendorós
Per Gabriel Bibiloni

• Pompeu Fabra i la interferència
Per Gabriel Bibiloni

• Pompeu Fabra i la llengua nacional
Per Gabriel Bibiloni

Per una llengua nacional
Per l’associació Llengua Nacional