El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

 

Actituds de la intel·lectualitat catalana davant la guerra i la postguerra hispanofeixistes

I. Actituds de la intel·lectualitat catalana davant la Guerra Nacional-Revolucionària (o Guerra d’Ocupació, 1936-1939)
 

 

0. ASSASSINATS PELS INCONTROLATS EN ZONA REPUBLICANA -- Víctimes de la persecució arbitrària efectuada pels incontrolats als primers temps de la guerra i la revolució. Eren intel·lectuals eclesiàstics (Casanovas) o de dreta (Par), però també catalanistes de centre-esquerra (Planas) que havien destacat per les crítiques a la FAI, etc.

Ignasi Casanovas (+1936) ----- Alfons Par (+1936) ----- Josep Maria Planas (+1936)


1. PATRIOTES LLEIALS

1.1. Primeres víctimes del feixisme – Intel·lectuals que, atrapats a Mallorca (en mans de l’hispanofeixisme des del primer instant) foren assassinats, o bé empresonats o represaliats, quan no enfolliren progressivament (Forteza)

Alexandre Jaume (+1937, afusellat pel feixisme) ----- Emili Darder (+1937, afusellat pel feixisme) ----- Andreu Crespí [empresonat en 1936-1942] ----- Daniel Martínez Ferrando [depurat, empresonat en 1939-1943] ----- Miquel Àngel Colomar [empresonat fins a la postguerra] ----- Guillem Forteza (+1943) ----- Jordi Martí i Rosselló, "es mascle ros" [viu amagat durant força temps]


1.2. Patriotes d’ala esquerra ----- Vora un quaranta o cinquanta per cent del total. Donaren la pauta demòcrata-republicana i nacional-popular amb què tradicionalment hom ha identificat la totalitat de la intel·lectualitat catalana de l’època

Pompeu Fabra ----- Prudenci Bertrana ----- Pere Coromines ----- Gabriel Alomar ----- Josep Pous i Pagès ----- Antoni Rovira i Virgili ----- Lluís Nicolau d’Olwer ----- Alfons Maseras ----- Ramon Vinyes ----- Juli Vallmitjana (+1937) ----- Xavier Viura ----- Diego Ruiz ----- Ignasi Ribera-Rovira [absurdament empresonat en 1937-1938] ----- Josep Carner [des de les tasques diplomàtiques a l'exterior] ----- Josep Obiols ----- Xavier Nogués ----- Jaume Bofill i Ferro ----- Eduard Fontserè ---- Avel·lí Artís i Balaguer ---- Lluís Capdevila ---- Enric Lluelles ---- Josep M. Francès ---- Francesc Madrid  ---- Joan Santamaria ---- Carles Capdevila (+1937) ---- Pau Vila ---- Ferran Soldevila ---- Pere Bosch Gimpera ---- Manuel Serra i Moret ---- Carles Pi i Sunyer ---- Jordi Rubió i Balaguer ---- Pau Casals ---- Jaume Serra Húnter ---- Antoni Maria Sbert ---- Jaume Miravitlles ---- Nicolau M. Rubió i Tudurí [de vacances a Mallorca en esclatar l'Alzamiento, aconsegueix escapar a Barcelona] ---- Ramon d’Alòs-Moner ---- Pere Bohigas ---- Carles Rahola (+1939, afusellat pel feixisme) ---- Joan de Garganta ---- Josep Trueta ---- Lola Anglada ---- Joan Oliver, "Pere Quart" ---- Francesc Trabal ---- Armand Obiols ---- Eugeni Xammar ---- Josep Iglésies ---- Josep de C. Serra i Ràfols ---- Andreu Nin (+1937, assassinat per l'estalinisme) ---- Jordi Arquer ---- Joan Comorera ---- Emili Granier Barrera ---- Miquel Ferrer ---- Sebastià Gasch ---- Lluís Montanyà ---- Miquel Duran i Tortajada ---- Ferran Canyameres ---- Just Cabot ---- Carles Salvador ---- Adolf Pizcueta ---- Francesc Almela i Vives ---- Cèsar August Jordana ---- Aurora Bertrana ---- Artur Perucho ---- Carme Montoriol ---- Josep Navarro-Costabella ---- Rafael Tasis ---- Domènec Guansé ---- Manuel Sanchis Guarner ---- Joan Coromines ---- Josep Giner i Marco ---- Anna Murià ---- Josep Sol ---- Agustí Bartra ---- Joan Sales ---- Xavier Benguerel ---- Mercè Rodoreda ---- Pere Oliver i Domenge [fuig de Mallorca al Principat, mitjançant Menorca] ---- Francesc de Sales Aguiló [de viatge fora de Mallorca en esclatar l'Alzamiento]---- Bernat Jofre [de viatge fora de Mallorca en esclatar l'Alzamiento] ---- Pere Capellà [fuig de Mallorca i passa a Menorca] ---- Pere Vives ---- Marc Aureli Vila ---- Vicenç Riera Llorca ---- Lluís Ferran de Pol ---- Avel·lí Artís-Gener, "Tísner" ---- Carles Fontserè ---- Miquel Llor ---- Emili Gómez Nadal ---- Jordi Juan i Riquer ---- Artur Ballester ---- Pere Calders ---- Josep Renau ---- Joan Hernández Móra ---- Marçal Pascuchi ---- Àngel Palerm ---- Manuel Cruells ---- Ramon Xuriguera ---- Joan Baptista Xuriguera ----- Joan Miró [des de París] ---- Josep Lluís Sert ---- Josep Torres i Clavé (+1938, al front) ---- Ricard Lamote de Grignon ---- Robert Gerhard ---- Ramon Esquerra (+1938, al front) ---- Bartomeu Rosselló-Pòrcel (+1938) ---- Màrius Torres ---- Ricard Blasco

No hi fem constar joves d'aquest mateix sector, sovint combatents, que, emperò, a penes s'havien donat a conèixer com a intel·lectuals en aquesta època; per exemple, Josep Palau i Fabre, Alexandre Cirici, Artur Bladé i Desumvila, Gonçal Castelló, Edmon Vallès, Josep Soler i Vidal...

 

1.3. Patriotes d’ala dreta ---- Entre un trenta i un quaranta per cent del total (sumant-hi el grup de la nit de les Illes). Contrarevolucionaris, imbuïts de conservadorisme i de catolicisme abrandat, es mantingueren lleials sobretot per patriotisme català, i, també, els més conscients políticament (els d’UDC, per exemple), per conviccions demòcrates en general i específicament antifeixistes. Llur actitud varià força: entre el silenci més o menys absolut i l’activisme desfermat. 

-1.3.1. Activistes

Joaquim Ruyra (+1939) ---- Josep Maria Folch i Torres ---- Carles Riba ---- Clementina Arderiu ---- Ernest Martínez Ferrando ---- Josep M. de Casacuberta ---- Josep M. Batista i Roca ---- Agustí Duran i Sampere ---- Manuel Carrasco i Formiguera (+1938, afusellat pel feixisme) ---- Agustí Esclasans ---- Josep Janés i Olivé ---- Josep M. Capdevila ---- Maurici Serrahima ---- Josep M. Miquel i Vergés ---- Miquel Coll i Alentorn

-1.3.2. Emmudits o amb compromís polític reduït

Antoni Rubió i Lluch (+1937) ---- Caterina Albert, "Víctor Català" ----  Josep Sanchis Sivera (+1937) [l'esclat de la guerra el sorprèn a l'Estat francès, i retorna per tal de contribuir a la salvació del patrimoni històric] ---- Josep M. López-Picó -------- Joan Oller i Rabassa ---- Francesc Pujols ---- J. V. Foix ---- Marià Manent ---- Tomàs Roig i Llop ---- Lluís Segalà (+1938, en bombardeig) ---- Josep Farran i Mayoral ---- Maria Teresa Vernet ---- Sebastià Juan Arbó ---- Guillem Díaz-Plaja ---- Joan Teixidor ---- Joan Vinyoli ---- Salvador Espriu

 

1.4. Patriotes de la nit de les Illes ---- Intel·lectuals (políticament assimilables al sector 1.3, en general) que, no havent pogut fugir de Mallorca o de les Pitiüses, ni essent perseguits individualment de forma greu, foren els primers de Catalunya a veure’s reduïts al silenci, i els primers a haver d’engegar la resistència lingüístico-cultural.

Francesc de B. Moll ---- Miquel Ferrà ---- Guillem Colom ---- Isidor Macabich ---- Marià Villangómez Llobet

1.5. Patriotes nordcatalans ---- Cal subratllar la solidaritat activa desplegada pel sector nacionalment més madur de la intel·lectualitat nordcatalana, que podríem exemplificar en Alfons Miàs
 


2. PATRIOTES DESTERRATS ---- Uns quants intel·lectuals, d’una lleialtat catalano-republicana inqüestionable, hagueren de marxar el 1936 o el 1937; sovint, perquè els peseguia la FAI o perquè s’hi sentien amenaçats; però des de l’exterior continuaren treballant per Catalunya, sovint com a delegats oficials
 

Joan Puig i Ferreter ---- octubre 1936, a París, en missió oficial

Alexandre Plana ---- 1937, a París, en contacte amb la Revista de Catalunya i altres plataformes; 1939, a Catalunya Nord

Ventura Gassol i el seu secretari, Melcior Font ---- octubre 1936, a l’Estat francès, en missió oficial

Manuel Carrasco i Formiguera ---- 1937, delegat de la Generalitat vora el govern basc, en viatge que tindrà conseqüències tràgiques (+1938)

Joaquim Ventalló ---- 1936, agregat a l’ambaixada de la República Espanyola a París

Feliu Elias/"Apa"/"Joan Sacs" ---- a París des del 1936; retorna el 1938, just a temps d’unir-se a l’èxode del 19393. AUTOEXILIATS NEUTRALISTES ---- Uns pocs intel·lectuals s’autoexiliaren el 1936 per horror a la revolució i s’inhibiren del conflicte, però sense sumar-se al franquisme
 

Josep Puig i Cadafalch ---- 1936, a París, Occitània i Catalunya Nord, en tasques científico-artístiques

Carles Soldevila -setembre 1936, a París

Josep M. de Sagarra - 1936, a París; viatge de noces a Oceania, becat per Cambó

Tomàs Garcés - es refugia a Occitània, mercès al seu amic Josep-Sebastià Pons, que li proporciona feina a la Universitat de Tolosa

Josep Carbonell i Gener - es refugia també a Occitània, a cal seu amic Loïs Alibèrt

Josep M. Millàs-Raurell - s’instal·la a França i, més tard, a Suïssa

Carles Cardó - a Suïssa, via Itàlia

Rafael Patxot - s’instal·la a Ginebra

Antoni López Llausàs - s’exilia a Amèrica, on acabarà fundant la poderosa Editorial Sudamericana

Josep Antoni Vandellòs - a Veneçuela des de l’estiu de 1936, al capdavant del servei estadístic

Joan Mascaró - fuig de Mallorca el 1936 i es refugia en universitats britàniques

En aquest sector podríem encabir, endemés, algun cas especial, com el de Miquel Batllori, que en esclatar la guerra ja feia anys que era al Vaticà, o els de Joan Gili, a Oxford des del 1932; Ernest M. Dethorey, a Suècia des del 1929; Frederic Mompou, a París en 1921-1941; etc.
   


4. TRAÏDORS - En podem destriar dos sectors, cronològicament

4.1. Botiflers ja de pre-guerra

Eugeni d’Ors [des del 1921] ---- Llorenç Riber [des de la dictadura primoriverista] ---- Lluís Fullana [des de la dictadura primoriverista] ---- Salvador Ferrandis Luna [des de la dictadura primoriverista] ---- Joan Beneyto [des de 1932/33]


4.2. Catalans de Burgos i altres traïdors de primera hora ---- Un grup d’intel·lectuals, minoritari, però nodrit, des del primer instant traeix obertament el seu poble i es passa al feixisme espanyol amb tot l’equip, per col·loboracionisme a la Mallorca ocupada, o en l’òrbita de la Lliga o directament de la Falange, o per altres vies. Retornaran a Catalunya (o restaran a Mallorca) com a ocupants

-4.2.1. col·laboracionistes de Mallorca

M. Antònia Salvà ---- Francesc Sureda i Blanes [retret aviat, emperò, i deportat a Extremadura] ---- Josep M. Tous i Maroto ---- Elvir Sans i Rosselló ----  Joaquim Verdaguer

-4.2.2. òrbita de la Lliga (equips de Cambó)

Joan Estelrich ---- Ramon d’Abadal i de Vinyals ---- Tomàs Carreras i Artau ---- Josep Pla ---- Agustí Calvet, "Gaziel" ---- Francesca Bonnemaison ---- Joaquim Reig ---- Octavi Saltor ---- Joan Baptista Solervicens ---- Valentí Castanys ---- Joaquim M. de Nadal ---- Manuel Brunet ---- Josep M. Massip ---- Joaquim Pellicena (+1938)

-4.2.3. òrbita de la Falange

Ferran Valls i Taberner ---- Antoni Griera ---- Llorenç Villalonga [qui referma el botiflerisme de sempre amb l'activa militància falangista]  ---- Josep M. Tallada ---- Martí de Riquer [passat el 1937] ---- Ignasi Agustí ---- Carles Sentís ---- Josep Vergés ---- Ricard Gay de Montellà ---- Pere Pruna [passat el 1937 des de París] ---- Joan Ramon Masoliver

-4.2.4. altres vies

Manuel de Montoliu [deserta el 1937 aprofitant una missiò oficial a París, i passa a la zona franquista després d'haver treballat per a la propaganda feixista italiana] ---- Ignasi Villalonga [contribueix activament a l'organització econòmica del franquisme] ---- Teodor Llorente Falcó [el 1937 passa a l'Euskadi ocupada pel franquisme] ---- Josep M. Sert [fuig a París, des d'on el 1940 s'ofereix incondicionalment al franquisme] ---- Higini Anglès [1936-1939, a Munic] ---- Rossend Llates [home de l'òrbita d'ERC, fuig el 1936, perseguit per la FAI, i es passa a la zona franquista, on és empresonat]

Fóra injust tenir en compte ací el cas dels joves sense gaire formació política atrapats pel servei militar hispanofeixista, com el mallorquí Miquel Dolç, el valencià Francesc Ferrer Pastor o l’eivissenc Marià Villangómez Llobet. Més encara el cas d’aquells que hagueren de combatre en les files feixistes per pur accident i ben a contracor, com el principatí Josep M. Palau i Camps.

5. EMBOSCATS ---- Passaren la guerra al país, amagats o mirant de passar desapercebuts, a l'espera de fugir o de ser liberados per l'hispanofeixisme, fins i tot amb algun cas de militància quintacolumnista. És l'obcecació ultradretana i ----sovint---- el trencament amb la causa nacional ja en plena guerra allò que permet discernir entre llur actitud i aquella dels més tebis del sector emmudits

5.1. Principat

Josep Maria Junoy ---- Sebastià Sánchez-Juan ---- Ramon Rucabado ---- Carles Sindreu ---- Frederic Udina i Martorell [de la quinta columna]

5.2. País Valencià

Josep Maria Bayarri ---- Nicolau Primitiu Gómez i Serrano (i la majoria del Rat Penat) ---- Miquel Adlert ---- Xavier Casp

                                                          

                                                         Febrer 2003 / Versió revisada, setembre 2004


I. Actituds de la intel·lectualitat catalana davant la Guerra Nacional-Revolucionària (1936-1939)
II. Actituds de la intel·lectualitat catalana durant la postguerra hispanofeixista (fins als inicis dels anys cinquanta)
III. Cronologia del retorn
IV. Obituari de l’exili i dels refugiats


Febrer del 2003

Pàgina principal

Counter