El talp
web alternatiu

http://www.geocities.cat/eltalp

 

Actituds de la intel·lectualitat catalana davant la guerra i la postguerra hispanofeixistes

III. Cronologia del retorn

 

1939

Tomàs Garcés [autoexiliat el 1936]

Josep Carbonell i Gener [autoexiliat el 1936]

Josep Giner i Marco [repatriat forçós]

Higini Anglès [fugit a l'Alemanya nazi el 1936; s'autoexiliarà al Vaticà el 1949]

1940

Maurici Serrahima

Josep M. de Sagarra [autoexiliat el 1936]

Joan Miró [a París en 1925-1940]

Manuel Cruells [clandestí]

Josep Miracle

Carme Montoriol

1941

Carles Soldevila [autoexiliat el 1936]

Josep Puig i Cadafalch [autoexiliat el 1936]

Alexandre Cirici

1942

Francesc Pujols

Pau Romeva

Enric Casanovas

Joaquim Ventalló [patriota desterrat el 1936]

Sebastià Gasch

1943

Ferran Soldevila

Carles Riba

Clementina Arderiu

Alexandre Galí

Amadeu Hurtado

1944

Josep Pous i Pagès

1945

Nicolau Maria Rubió i Tudurí

1946

Conxita Badia

1948

Rafael Tasis

Joan Oliver, "Pere Quart"

Joan Sales

Lluís Ferran de Pol

Raimon Galí

Josep M. Ametlla

Josep M. Poblet

Joaquim de Camps i Arboix

Feliu Elias, "Apa" (+1949)

Claudi Ametlla

1949

Aurora Bertrana

Ferran Canyameres

1950

Ramon Vinyes (+1952)

Francesc d’A. Galí

1951

Eugeni Xammar

1952

                Pere Oliver i Domenge

1953

Gaietà Huguet

1954

Xavier Benguerel

Carles Cardó

1957

Mercè Rodoreda

1959

Melcior Font (+1959)

1961

Pau Vila

Artur Bladé i Desumvila

Miquel A. Baltà

1962

Pere Calders

Jaume Miravitlles

1963

Domènec Guansé

1964

Josep Andreu i Abelló

1965

Avel·lí Artís-Gener, "Tísner"

Josep M. Capdevila

Miquel Ferrer

Josep Soler i Vidal

1966

Eduard Buïl

1967

Joan Coromines [des del 1952 visitava Catalunya cada estiu per a fer-hi enquestes lexicològiques, emparat en el passaport estato-unidenc]

Joan de Garganta

Josep Trueta

1969

Vicenç Riera Llorca

1970

Agustí Bartra

Anna Murià

[visita llampec de Josep Carner]

1973

Carles Fontserè

1976

Josep Maria Batista i Roca

1977

Ventura Gassol

Pere Foix

1978

Marc Aureli Vila

Emili Granier Barrera

                                               

Febrer 2003 / Versió revisada, setembre 2004I. Actituds de la intel·lectualitat catalana davant la Guerra Nacional-Revolucionària (1936-1939)
II. Actituds de la intel·lectualitat catalana durant la postguerra hispanofeixista (fins als inicis dels anys cinquanta)
III. Cronologia del retorn
IV. Obituari de l’exili i dels refugiats
 


Febrer del 2003

Pàgina principal