El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

 

Bibliografia essencial sobre marxisme i qüestió nacional a la Catalunya dels anys vint i trenta i aspectes connexos

 

Alba, Víctor. El marxisme a Catalunya: 1919-1939. Barcelona: Pòrtic, 1974-1975. 4 v. (Nàrtex; 3, 4, 5, 11) Consta de: 1, Història del BOC; 2, Història del POUM; 3, Andreu Nin; 4, Joaquim Maurín.

Alcaraz i González, Ricard. La Unió Socialista de Catalunya: 1923-1936. Pròleg de Josep Termes. Barcelona: la Magrana, 1987. (Curs d’història de Catalunya; 13)

Arnau, Roger [i.e. Benet, Josep] [ed.] Marxisme català i qüestió nacional catalana, 1930-1936: textos de moviments i partits polítics. París: Edicions Catalanes de París, 1974. 2 v. (Frontera oberta)

Balcells, Albert. La polèmica de 1928 entorn de l’anarquisme a Catalunya. Barcelona: Nova Terra, 1973. (Síntesi; 35)

Blasco, Ricard... [et al.] "Dossier: els Fets [del Sis] d’Octubre". L’Avenç, núm. 30 (set. 1980), p. 27-54.

Bonamusa, Francesc. El Bloc Obrer i Camperol: els primers anys (1930-1932). Barcelona: Curial, 1974. (Biblioteca de cultura catalana; 9)

Campalans, R[afael]; Fabra i Ribas, A[ntoni]. Catalanisme i socialisme: el debat de 1923. Ed. a cura de Jesús M. Rodés. Barcelona: la Magrana, 1985. (Biblioteca dels clàssics del nacionalisme català; 10)

Castells, Víctor. Manuel González i Alba: una vida per la independència. Barcelona: Pòrtic, 1985. (Memòries; 30)

Comorera, Joan. Socialisme i qüestió nacional. Ed. a cura de Leandre Colomer i Calsina. Barcelona: Undarius, 1977. (Textos; 7)

Crexell, Joan. Origen de la bandera independentista. Barcelona: el Llamp, 1984. (La Rella)

Cucurull, Fèlix. Catalunya republicana i autònoma: 1931-1936. Barcelona: la Magrana, 1984. (Curs d’història de Catalunya; 5)

---Consciència nacional i alliberament. Barcelona: la Magrana, 1978. (Alliberament; 2)

---El fet nacional català a través de la història. Barcelona: la Magrana, 1980. (Alliberament; 10)

Durgan, Andrew. BOC, 1930-1936: el Bloque Obrero y Campesino. Barcelona: Laertes, 1996. (Laertes; 79)

Martín i Ramos, Josep Lluís. Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya: 1930-1936. Barcelona: Curial, 1977. (Biblioteca de cultura catalana; 26)

Nin, Andreu. Socialisme i catalanisme: 1912-1934: escrits republicans, socialistes i comunistes. Ed. a cura de Pelai Pagès. Barcelona: la Magrana, 1985. (Biblioteca dels clàssics del nacionalisme català; 11)

Termes, Josep. La immigració a Catalunya i altres estudis d’història del nacionalisme català. Barcelona: Empúries, 1984. (Biblioteca universal Empúries; 4)

Tubella, Imma [ed.] Jaume Compte i el Partit Català Proletari. Barcelona: la Magrana, 1979. (Alliberament; 8)

Ucelay da Cal, E. "La crisi dels nacionalistes radicals catalans (1931-1932)". Recerques, 8 (1978), p. [159]-206.

Vinyes, Ricard. "Dossier: el socialisme marxista català d’entreguerres". L’Avenç, núm. 77 (des. 1984), p. 42-74.

---La Catalunya internacional: el frontpopulisme en l’exemple català. Pròleg de Francesc Roca. Barcelona: Curial, 1983. (Biblioteca de cultura catalana; 52)

---La presència ignorada: la cultura comunista a Catalunya: 1840-1931. Barcelona: Edicions 62, 1989. (Llibres a l’abast; 245)

 

Sobre Daniel Cardona i l’independentisme interclassista en general:

Ucelay da Cal, Enric. "Daniel Cardona i Civit i l’opció armada del nacionalisme radical català". EN: Cardona, Daniel. La Batalla: i altres textos. Ed. a cura d’Enric Ucelay da Cal. Barcelona: la Magrana, 1984. (Biblioteca dels clàssics del nacionalisme català; 6) Pàg. [V]-LIX.

 

Sobre l’independentisme interclassista durant la guerra (en panoràmiques tan discutibles com informatives):

Castells, Víctor. Nacionalisme català i guerra civil a Catalunya (1936-1939). Barcelona: Rafael Dalmau, 2002. (Al guió del temps)

Cruells, Manuel. El separatisme català durant la guerra civil. Barcelona: Dopesa, 1975. (Pinya de rosa; 21)

 

Sobre l’actitud de la CNT davant la qüestió nacional catalana:

Sabater, Jordi. Anarquisme i catalanisme: la CNT i el fet nacional català durant la guerra civil. Barcelona: Edicions 62, 1986. (Llibres a l’abast; 216)

 

Sobre els primers temps de l’FNC:

Díaz Esculies, Daniel. El Front Nacional de Catalunya: 1939-1947. Barcelona: la Magrana, 1983. (Els orígens; 10)


Panoràmica històrica de l’independentisme interclassista d’avantguerra.

Les arrels de l’independentisme revolucionari català: panoràmica històrica.


Novembre del 2003

Pàgina principal