El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

El combat per la visualització de l’espai nacional

Cronologia sumària de la cartografització de Catalunya

Suplement 1

Mapes icònics de Catalunya a l’exili, en el tardofranquisme i durant la Transició

 

TAULA

Endreça

De l’Antiguitat a 1881 

Un país nostre (1881-1939) 

De l’ensulsiada a la llibertat sota fiança (1939-2007) 

Notes i bibliografia 

Suplement 1 

Suplement 2 

Suplement 3 

Febrer 2006


Febrer del 2006

Pàgina principal


counter