El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

 

La divisió administrativo-territorial de Catalunya:
panoràmica històrica i estat de la qüestió

CATALUNYA NORD

 

Pol Sureda

                                                                                              

1. Comarcalització de les regions històrico-fàctiques  

1.1. Catalunya Nord

La divisió comarcal de Catalunya Nord generalment admesa i difosa parteix de l'establerta per Norbert Font i Sagué en Determinació de les comarques naturals i històriques de Catalunya, treball premiat als Jocs Florals del 1897 i en el qual hom tractava conjuntament Catalunya Nord, el Principat i el nord de la Franja de Ponent.

Projecte de divisió comarcal per Norbert Font i Sagué (Jocs Florals del 1897)

Mapa 1. Projecte de divisió comarcal per Norbert Font i Sagué (Jocs Florals del 1897); cartografització de Pau Vila (La divisió territorial de Catalunya, 1937)

 

Aquesta comarcalització fou recollida per tots els qui posteriorment tractaren Catalunya Nord, incloent-hi la primera edició de la GEC, amb la salvetat que aquesta, curiosament, tractava el Capcir com a subcomarca integrada a l'Alta Cerdanya.  

El 1977, Joan Becat, al seu  Atlas de Catalunya Nord, restituïa al Rosselló aquelles subcomarques meridionals que Font i Sagué havia atribuït al Vallespir, i ratificava un cop més la individualització del Capcir amb el rang de comarca; aquestes esmenes foren assumides de manera unànime i immediata. 1

Concepte actual de la divisió comarcal de Catalunya Nord, segons les esmenes de Joan Becat de 1977

Mapa 2. Concepte actual de la divisió comarcal de Catalunya Nord, segons les esmenes de Joan Becat de 1977; ací, recollides per la segona edició de la GEC (volum 17, 1988)

 

TAULA 

0. Introducció

1. Comarcalització de les regions històrico-fàctiques

1.1. Catalunya Nord

1.2. Principat

1.3. País Valencià

1.4. Franja de Ponent

1.5. Mallorca i altres territoris 

2. Comarcalització unitària de l'àmbit nacional i regionalització del país

3. Algunes qüestions pendents

Notes


Desembre del 2003

Pàgina principal