El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

 

La divisió administrativo-territorial de Catalunya:
panoràmica històrica i estat de la qüestió

MALLORCA I ALTRES TERRITORIS

 

Pol Sureda

 

1. Comarcalització de les regions històrico-fàctiques  

 

1.5. Mallorca 

La primera comarcalització de Mallorca, encara aproximativa,  fou avançada per Vicenç M. Rosselló i Verger  (Les Illes Balears, 1964), qui ja recollia la coronímia popular.

Projecte de divisió comarcal de Mallorca per Vicenç M. Rosselló i Verger

Mapa 14. Projecte de divisió comarcal de Mallorca per Vicenç M. Rosselló i Verger (Les Illes Balears: resum geogràfic, Barcino, 1964); ací, en la cartografització de Ferran Dídac Lluch i Dubon (Geografia de les Illes Balears, Lleonard Muntaner, 1997)

 

La divisió comarcal preconitzada per Bartomeu Barceló i Pons (Les Illes Balears, 1968) ha esdevingut la referencial a l’illa, bé que canviant d’adscripció comarcal tres municipis, 12  tant en el pla teòric com en la pràctica (formació de mancomunitats municipals); malgrat tot, no ha atès rang oficial.

Projecte de divisió comarcal de Mallorca per Bartomeu Barceló i Pons

Mapa 15. Projecte de divisió comarcal de Mallorca per Bartomeu Barceló i Pons (Les Illes Balears, Tàber, 1968) 

 

Concepte actual de la divisió comarcal de Mallorca. Geògrafs Reunits

Mapa 16. Concepte actual de la divisió comarcal de Mallorca (font: Lluch i Dubon, Op. cit.) 

 

Quant a la comarcalització mallorquina emprada per la GEC, manca de base, com veurem.   

 

1.6. Altres territoris 

 La comarcalització no és plantejable a Menorca ni a les Pitiüses, donades llur superfície i demografia, així com la primacia del factor insular. Menys encara a Andorra, que és, en si, una comarca. Ni, és clar, al municipi de l’Alguer.

 

TAULA 

0. Introducció

1. Comarcalització de les regions històrico-fàctiques

1.1. Catalunya Nord

1.2. Principat

1.3. País Valencià

1.4. Franja de Ponent

1.5. Mallorca i altres territoris 

2. Comarcalització unitària de l'àmbit nacional i regionalització del país

3. Algunes qüestions pendents

Notes


Desembre del 2003

Pàgina principal