El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalp

 

Neoespanyolisme i historiografia catalana

 

Selecció i presentació de Pol Sureda

… o el neoespanyolisme d’una certa historiografia catalana. Seleccionem ací fragments de quatre treballs en què els historiadors Renyer, Colomines i Cucurella i el sociòleg Sort analitzen algunes expressions historiogràfiques de l'agressió neoespanyolista desfermada arran de la victòria de la transició postfranquista, sense oblidar les tendències neoespanyolistes que s'han manifestat i continuen manifestant-se al si de la mateixa historiografia catalana. Pensem que el conjunt resulta força il·lustratiu: en si, i també com a marc en què entendre recentíssimes operacions involucionistes que caldrà analitzar detingudament. Davant aqueixes veus engolades que de Barcelona o València estant lloen "les Espanyes", ¿què han de fer els nordcatalans conscients? ¿Allistar-se a la Guardia Civil? Vendre’s a França?

"Entre un gran nombre d’historiadors que diuen inscriure’s en el corrent de pensament marxista es dóna una tendència molt acusada a cert tipus de lamentacions històriques que segons com s’interpretin poden semblar estranyes al marxisme." [Aqueixes lamentacions pel fracàs de la revolució burgesa a l’Estat espanyol equivalen a plànyer-se per] "no haver arribat al cim del capitalisme, que al cap i a la fi hauria comportat a l’Estat espanyol un lloc privilegiat entre els explotadors del món i de les seves masses obreres i camperoles, així com una uniformització interna de l’Estat que possiblement suposaria, entre altres coses, que aquesta revista no fos editada en català" (Joan Carles Losada Malálvarez, "Les ‘responsabilitats històriques’ de la burgesia", L’Avenç, núm. 37 [abril 1981], p. 7-8)

"La identidad española es necesaria porque hay una demanda, incluso europea, de que España se presente como algo que funciona armónicamente, y no como una serie de piezas confrontadas entre sí" (Jordi Solé Tura, La Vanguardia, 18 juliol 1993)

Jaume RENYER ALIMBAU. "L'evolució d'una incerta esquerra: del debat sobre els Països Catalans al col·loqui sobre què és Espanya"

Agustí COLOMINES. Fragments de: "Mites, somnis i tragèdies: la vigència del nacionalisme espanyol"

Santiago CUCURELLA. De: "Nacionalisme i historiografia"

Josep SORT i JANER. "El debat sobre la intensitat nacionalitzadora de l’Estat espanyol"


Novembre del 2001

Pàgina principal