El talp
web alternatiu

http://www.racocatala.cat/eltalpIntroducció a la sèrie Per una dissecció de la postmodernitat

Pol Sureda

Esquematitzant molt, podríem considerar que avui existeixen dos grans corrents de pensament burgès, els quals, per descomptat, són els únics que arriben normalment a les masses, de forma directa o –sobretot— indirecta. L’un parteix de Nietzsche, es concreta actualment en la postmodernitat i gira entorn de l’irracionalisme. L’altre beu del neopositivisme i de la tradició pragmatista anglosaxona i és, doncs, un cadàver intel·lectual que se sobreviu a si mateix, però que, si més no, té la vàlua de defensar (relativament) la racionalitat a estones perdudes. Més o menys enfrontats entre si, ambdós corrents comparteixen, però, una evident solidaritat de classe que no exclou pas mescles i confluències. Ambdós, plegats, constitueixen la superstructura ideològica de fons en què se sosté la praxi neoliberal i la difusió de la corresponent ideologia en l’àmplia croada d’alienació de les masses. Mentrestant, la filosofia de la nostra època, el marxisme, és silenciada o tergiversada enmig d’una condemna presumptament general, però en realitat pronunciada i articulada per una burgesia (actualment) victoriosa que vol creure’s sense enemics.

Creiem que, de totes dues macrobranques de pensament burgès, l’enemic principal en el camp filosòfic és la postmodernitat. Aquesta valoració es palesa en el nostre web amb múltiples referències concretes referides a àmbits específics. 1 Ara volem encarar una mica més coherentment el nucli de la qüestió. Per aquest motiu engeguem la sèrie d’articles Per una dissecció de la postmodernitat, en què apareixeran traduïts assaigs prou clarificadors, generalment marxistes però no en exclusiva, que analitzen aspectes centrals de la ideologia postmoderna i dels seus mecanismes de formació i de transmissió. Creiem ben sincerament que la divulgació d’aquests textos serà força útil al nostre país entre aquells que no llegeixen l’anglès. Més que més quan les facultats de filosofia hi semblen coves foucaultiano-deleuzianes, o quelcom de similarment tenebrós.

Que en gaudiu.

VEGEU: En el centenari de la mort de Friedrich Nietzsche: repàs a les seves idees i a la seva influència. Per Stefan Steinberg

Desembre 2007

1 Posem per cas la ressenya de Hardt-Negri i l’estudi Fet nacional i ideologia postmoderna Fet nacional i ideologia postmoderna 


Per una dissecció de la postmodernitat

Desembre 2007

Pàgina principal