Anaxímenes (Anaximène)


Esquema de la Filosofia antiga
L'escola de Milet
Tales de Milet
Anaximandre

Anaxímenes considera que el principi material a partir del qual es forma l'univers és l'aire, infinit i determinat com l'aigua. Per la seva naturalesa es manifesta seguint dos processos oposats: la condensació i la rarefacció. Quan es refreda es condensa i se solidifica i provoca vent, núvols, aigua, terra i pedres. Quan s'escalfa es dilata i s'enrareix, i genera el foc i tots els derivats d'aquest.

Anaxímenes (c. 570 - 500 aC), filòsof de la natura, és el darrer membre de l'escola jònica que va fundar Tales. va néixer a Milet (Jònia), a l'Àsia Menor.

Anaxímenes afirmava que l'aire és l'element primari al qual totes les coses poden ésser reduïdes. Per explicar com els objectes sòlids es formen a partir de l'aire, introduí les nocions de condensació i rarefacció. Aquests processos, afirmava, transformen l'aire, en si mateix invisible, en entitats visibles —com l'aigua, el foc i les matèries sòlides. Pensava que l'aire s'escalfa i es torna foc quan es rarifica i que es refreda i es torna sòlid en condensar-se. La importància d'Anaxímenes no rau en la seva cosmologia sinó en el seu intent de descobrir la naturalesa darrera de la realitat.

http://www.cosmovisions.com/Anaximene.htm
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/prim2ks3.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaximène