Antístenes (Antisthène)


Esquema de la Filosofia antiga
L'escola cínica

Filòsof grec (ca. 444-371 aC) fundador de l’escola de filosofia coneguda amb el nom de cinisme.

 

Després d’haver seguit les lliçons del sofista Gòrgies, que va influenciar la seva dialèctica (negació de la possibilitat de conceptualització, rebuig de la idea de coneixement cientìfic), va ser deixeble de Sòcrates, del qual va retenir el principi moral: és en la pràctica de la virtut on resideix la felicitat de l’Home.

Antístenes feia classes al gimnàs conegut com el Cynosarges, als afores d'Atenes, i els seus seguidors van ser anomenats cínics. Antístenes, en considerar que la felicitat solament es podia aconseguir a través de la virtut, censurava l'art i la literatura, condemnava el luxe i la comoditat i lloava el treball dur com a forma d'arribar a la veritable saviesa. El seu deixeble més conegut, Diògenes de Sínope, va il·lustrar la figura del filòsof cínic que actua a la seva manera perquè és virtuós.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antisthène