René Descartes


Racionalisme
Nicolas Malebranche
Baruch Spinoza
G. W. Leibniz
Chistian von Wolff

El científic René du Perron Descartes, va néixer a La Haye [La Haye-Descartes, des del 1802] el 1596. Conegut també amb el nom llatinitzat de Cartesius, és considerat el pare de la filosofia moderna. Després d'un llarg període de viatges, va romandre més de vint anys als Països Baixos, dedicat a la meditació i l'estudi, fins que es va traslladar a Estocolm, on va morir l'any 1650. 

 

 

La matemàtica proporciona a Descartes l'experiència d'un coneixement fonamental en l'evidència de les idees «clares i distintes» i li suggereix la idea d'un mètode universal. L'obra de Descartes té un començament radical amb el dubte metòdic, dubte que s'atura en la certesa del propi pensament, a partir de la qual passa a l'afirmació de la pròpia existència (cogito, ergo sum), de l'existència de Déu i de l'existència del «món exterior». 

D'altres doctrines filosòfiques característiques són l'innatisme, la creació de les «veritats eternes» i la reducció de la matèria a l'extensió (fonament del mecanicisme i del dualisme antropològic). Descartes influí en el desenvolupament del racionalisme clàssic i, en general, el descobriment cartesià de la subjectivitat és a l'origen de tota la metafísica moderna. 

La moral de Descartes pren la forma d'una certa saviesa, de tendència estoica. Com a científic universal, va aportar a la matemàtica la creació de la geometria analítica, va construir la primera teoria mecànica general de l'Univers, va formular amb netedat el principi d'inèrcia i va descobrir la llei de la refracció de la llum. Va estendre també el mecanicisme al camp de la biologia i de la fisiologia humana, privant així l'ànima de qualsevol funció vital. La seva física, més deductiva que experimental, és, en definitiva, una «física metafísica», que minimitza el paper de l'experiència cartesianisme. Les obres principals de Descartes són: el Discours de la méthode (1637), prefaci de La dioptrique, Les météores i La géométrie; les Meditationes de prima philosophia (1641), obra filosòfica cabdal; els Principia philosophiae (1644); i Les passions de l'âme (1649). Són de publicació pòstuma: les Regulae ad directionem ingenii, probablement de 1628; Le monde ou Traité de la lumière (1633); L'homme; i La recherche de la vérité par la lumière naturelle (1701).

http://www.cosmovisions.com/Descartes.htm