L'empirisme


Thomas Hobbes
John Locke
Teoria del coneixement de John Locke
George Berkeley
David Hume

En la filosofia occidental, l'empirisme és la doctrina que afirma que tot coneixement es basa en l'experiència, mentre que nega la possibilitat d'idees espontànies o del pensament a priori. Fins al segle XX, el terme empirisme s'aplicava a la idea defensada sobretot pels filòsofs anglesos dels segles XVII, XVIII i XIX. D'aquests filòsofs anglesos, John Locke va ser el primer a dotar-lo d'una expressió sistemàtica, encara que el seu compatriota Francis Bacon havia anticipat algunes de les seves conclusions. Entre altres empiristes també es compten David Hume i George Berkeley.

Oposat a l'empirisme hi ha el racionalisme, representat per pensadors com René Descartes, Baruch Spinoza i els filòsofs dels segles XVII i XVIII Gottfried Wilhelm Leibniz i Chistian von Wolff. Els racionalistes afirmen que la ment és capaç de reconèixer la realitat mitjançant la seua capacitat per a raonar, una facultat que hi ha independent de l'experiència.

El pensador alemany Immanuel Kant va intentar aconseguir un compromís entre l'empirisme i el racionalisme, restringint el coneixement al terreny de l'experiència, a posteriori, i per això coincidia amb els empiristes, però atribuïa a la ment una funció precisa en incorporar les sensacions en l'estructura de l'experiència. Aquesta estructura podia ser coneguda a priori sense recórrer a mètodes empírics, i en aquest sentit Kant coincidia amb els racionalistes.

En els darrers anys, el terme empirisme ha adquirit un significat més flexible, i ara és utilitzat en relació amb qualsevol sistema filosòfic que extrau tots els seus elements de reflexió de l'experiència.

Als EUA William James va anomenar la seva filosofia empirisme radical i John Dewey va encunyar el terme d'empirisme immediat per definir i descriure la seva noció de l'experiència. El terme lleis empíriques s'aplica a aquells principis que expressen les relacions que, segons s'aprecia, existeixen entre els fenòmens, sense que impliquin l'explicació o causa dels fenòmens mateixos.