Martin Heidegger


Existencialisme
Sören Kierkegaard
Friedrich Nietzsche
Jean-Paul Sartre
Karl Jaspers

Martin Heidegger (1889-1976), considerat com el filòsof més original del segle XX, va desenvolupar la fenomenologia existencial.

 

 

 

Martin Heidegger va néixer a Messkirch, Baden, el 22 de setembre de 1889. Va estudiar teologia catòlica i, després, filosofia occidental a la Universitat de Friburg, on va ser alumne d'Edmund Husserl, el fundador de la fenomenologia. Heidegger va començar a ensenyar a Friburg el 1915. Després de fer classes durant cinc anys a Marburg, el 1928 va arribar a ser professor de filosofia a Friburg. Va morir a Messkirch el 26 de maig de 1976.

Éser i temps

Com Husserl, Heidegger va estar influenciat sobretot pels presocràtics de la filosofia grega, pel filòsof danès Sören Kierkegaard, i pel filòsof alemany Friedrich Nietzsche. En la seva obra més important i influent, Ésser i temps (1927), Heidegger es va preocupar d'allò que considerava la qüestió filosòfica (i humana) essencial: Què és ésser? Això el portava a la pregunta, quina classe d'ésser ( Sein ) tenen els éssers humans. Aquests, deia, són abocats a un món que no han creat però que consisteix en assumptes útils en potència, que inclou tant la cultura com els objectes naturals. Atès que aquests objectes i artefactes resultants arriben a la humanitat des del passat o s'utilitzen en el present per a aconseguir metes futures, en la seva interpretació Heidegger va proposar una relació fonamental entre el mode d'ésser dels objectes i de la humanitat, i de l'estructura del temps.

No obstant això, l'individu es troba sempre en perill de ser submergit en el món dels objectes, la rutina diària, i en el convencional i superficial comportament de la multitud. El sentiment de temor (Angst) porta l'individu a una confrontació amb la mort i l'darrer sense sentit de la vida, però sols per aquest enfrontament es pot adquirir un autèntic sentit de l'ésser i de la llibertat.

 

Obra posterior

Després de 1930, Heidegger va tornar, en treballs com Introducció a la Metafísica (1953), a la particular interpretació de les concepcions occidentals de l'ésser. Sentia que, en contrast amb la reverent concepció de l'ésser dominant a la Grècia clàssica, la societat tecnològica moderna ha afavorit una actitud elemental i manipuladora que ha privat de sentit l'ésser i la vida humana, un estat que anomenava nihilisme. La humanitat ha oblidat la seva veritable vocació, que és recuperar la més gran comprensió de l'existència aconseguida pels primers grecs i perduda per filòsofs posteriors.

 

Influència

L'original tractament de Heidegger de temes com la finitud humana, la mort, el no-res i l'autenticitat van emmenar molts observadors a associar-lo amb l'existencialisme, i el seu treball va tenir una influència crucial sobre l'existencialista francès Jean-Paul Sartre. Tanmateix, Heidegger va repudiar amb el temps la interpretació existencialista del seu treball, en benefici d'una dimensió més vital i poètica, ja apreciada en un altre temps per pensadors espanyols com Miguel de Unamuno i José Ortega y Gasset. Des de la dècada de 1960 la seva influència s'ha estès més enllà de l'Europa continental i ha tingut un impacte creixent en la filosofia dels països de parla anglesa.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Existencialisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger