Thomas Hobbes


L'empirisme
John Locke
George Berkeley
David Hume

Les teories mecanicistes i naturalistes del filòsof i pensador polític anglès Thomas Hobbes (1588-1679) van provocar desconfiança i polèmica en cercles polítics i eclesiàstics.Nascut a Westport (ara part de Malmesbury), Wiltshire, el 5 d'abril de 1588, Hobbes va estudiar al Magdalen Hall de la Universitat d'Oxford. L'any 1608 es va convertir en tutor de William Cavendish, més tard comte de Devonshire; en els anys següents va fer diversos viatges a França i Itàlia acompanyat pel seu alumne i, després, pel fill d'aquest. En aquests viatges, Hobbes es va relacionar amb diversos pensadors avançats de l'època, entre ells Galileu, René Descartes i Pierre Gassendi.

L'any 1637, estant a Anglaterra, Hobbes es va interessar per la disputa constitucional entre el rei Carles I i el Parlament. Aleshores, va redactar un petit tractat en defensa de les prerrogatives reials. Aquesta obra va circular en secret el 1640 sota el títol Elements del dret natural i polític (1650). Hobbes temia que el Parlament el fes arrestar a causa d'haver escrit el llibre, i va anar-se'n a París, on va romandre a l'exili voluntari durant 11 anys.

L'any 1642 va acabar De Cive (Tractat del ciutadà), una exposició de la seva teoria sobre el govern. Des de 1646 fins a 1648 va exercir com a professor de matemàtiques del príncep de Gal·les, més tard rei Carles II, que també vivia exiliat a París. L'obra més coneguda de Hobbes, Leviatan (1651), constitueix una exposició vigorosa de la seva doctrina de la sobirania. El treball va ser interpretat pels seguidors del príncep exiliat com una justificació del règim de la Commonwealth instaurat a Anglaterra i va despertar les sospites de les autoritats franceses pel seu atac implícit al Papat. Per temor a ésser detingut, Hobbes va tornar a Anglaterra.

L'any 1660, quan es va produir la restauració monàrquica a Anglaterra i el seu antic alumne va accedir al tron, Hobbes va comptar de nou amb el seu favor. Tanmateix, l'any 1666, la Cambra dels Comuns va aprovar una relació que incloïa el Leviatan entre els llibres investigats a causa de les seves suposades tendències atees. Arran d'això Hobbes va cremar molts dels seus papers i va retardar la publicació de tres de les seves obres: Behemoth: Història de les causes de la guerra civil a Anglaterra; Diàlegs entre un filòsof i un estudiant de Dret consuetudinari anglès, i una extensa Història eclesiàstica. Als 84 anys d'edat, Hobbes va escriure una autobiografia en vers llatí; durant els tres anys següents va traduir a l'anglès els versos de la Iliada i l'Odissea d'Homer. Va morir el 4 de desembre de 1679 a Hardwick Hall.

La filosofia de Hobbes representa una reacció contra la llibertat de consciència de la Reforma que, segons afirmava, conduïa a l'anarquia. Suposadament va representar la ruptura de la filosofia anglesa amb l'escolasticisme, i va establir les bases de la sociologia científica moderna en tractar d'aplicar als éssers humans, com a autors i matèria de la societat, els principis de la ciència física que governen el món material. Hobbes va elaborar la seva política i la seva ètica des d'una base naturalista: defensava que les persones es temen unes a les altres i per aquesta raó s'han de sotmetre a la supremacia absoluta de l'Estat tant en les qüestions seculars com en les religioses.

http://www.cosmovisions.com/Hobbes.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hobbes
http://atheisme.free.fr/Biographies/Hobbes.htm