Jàmblic (Jamblique)


Esquema de la Filosofia antiga
Neoplatonisme
Plotí
Filó d'Alexandria
Procle
Porfiri de Tir


El filòsof neoplatònic Jàmblic (250-330 dC), nascut a Síria, és deixeble de Porfiri a Roma, però té igualment la influència de Plotí, del qual reeixirà a transformar el neoplatonisme intel·lectual i purament espiritual en una forma encara més complexa de filosofia religiosa pagana que abasta mites, ritus i màgies. Així, a De Mysteriis, Jàmblic completa igualment les tres Hispostasis platòniques (U, Intel·ligència, Ànima), i permet de pensar el món intel·ligible de manera sistemàtica per l'establiment d'una jerarquització i de distincions més precises entre els éssers superiors i les ànimes.

A Síria, Jàmblic estableix la seva pròpia escola que intenta de fer fusionar les idees de Plató, les del matemàtic i filòsof Pitàgores i certs elements místics i fins i tot màgics de les religions orientals en un sistema únic i coherent. L'interès de Jàmblic pels matemàtics serà il·lustrat a De communi mathematica scientia, tractat sobre les matemàtiques i l'ànima, on estableix la correlació de l'ànima i les operacions matemàtiques, i afirma que "la noció d'ànima conté espontàniament la total plenitud de les matemàtiques".

A l'igual que Procle, Jàmblic va ser mestre del Pseudo-Dionís Areopagita.

Jàmblic

El filòsof sirià Jàmblic (c. 240 – c. 325) és un dels principals exponents del neoplatonisme.

Nascut a Calcis (Síria), va anar cap a Roma per a ser alumne del filòsof Porfiri. Allà va conèixer també les doctrines del filòsof neoplatònic Plotí. Després de tornar a Síria va fundar la seva pròpia escola, que intentava conciliar, en un sistema únic i coherent, les idees de Plató amb les del filòsof i matemàtic grec Pitàgores i amb alguns elements místics i fins i tot màgics de la religió oriental.

Jàmblic va aconseguir transformar el neoplatonisme intel·lectual i espiritual de Ploti  en una versió, fins i tot més complicada que la filosofia religiosa pagana, que incorporava mites, ritus i expressions màgiques. Es conserven pocs escrits seus; entre ells destaquen certs comentaris sobre Pitàgores i Plató.

http://www.cosmovisions.com/Jamblique.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jamblique