Leucip (Leucippe)


Esquema de la Filosofia antiga
Els filòsofs pluralistes
Empèdocles
Anaxàgores
Demòcrit
AtomismeLeucip (Abdera ? segle V aC ?)

La personalitat de Leucip, com a creador de l'atomisme, i la seva existència van ser negades per l'escola epicúria i, a partir del 1880, per filòlegs importants. Hom pot conjecturar, però, que Leucip va ser l'autor de dos tractats: El gran ordenament i Sobre l'intel·lecte, inclosos probablement en el corpus de Demòcrit, el seu deixeble o col·lega.

http://www.cosmovisions.com/Leucippe.htm