Maimònides (Maïmonide)


Esquema de la filosofia medieval
Esquema de la filosofia islàmica
Escolasticisme


El filòsof jueu andalusí Maimònides (1135-1204) va ser un dels pensadors més influents del judaisme medieval.







El nom complet de Maimònides era Moshe ben Maymon, i el seu nom àrab era Abu Imram Musa ibn Maymun I ibn Ubayd Allah. Les seves obres són escrites en àrab i en hebreu. Després de la conquesta de Còrdova, la seva vila natal, pels almohades, que van trencar amb la tolerància musulmana anterior i van perseguir jueus i cristians, la família de Maimònides va decidir el 1160 d'emigrar a Fes, després, el 1165, a Palestina abans d'instal·lar-se al Caire. Maimònides hi va esdevenir gran rabí i metge a la cort del soldà aiúbida Saladí I.

Maimònides es va il·lustrar en el domini de la medicina, però la seva aportació capital va ser en el dret rabínic. En aquest domini, la seva obra mestra va ser la Mishnah Torah (1170-1187), composta de catorze llibres redactats en un hebreu remarcable de claredat i de poesia, que ell no va cessar de corregir i de completar fins que va morir. Molt controvertida, mentre va viure, la Mishnah Torah encara és objecte d'estudis avui en nombroses yeshivot (escoles rabíniques). Els seus Tretze articles de fe, que encara són utilitzats en certes litúrgies jueves, formen part del Siradj (la "Luminària"), escrit en àrab, i també d'un tractat de filosofia intitulat Vuit capítols.

Maimònides és considerat com el més gran pensador jueu de l'edat mitjana. En l'obra mestra, La guia dels perduts (1190), escrita en àrab, Maimònides cercava d'harmonitzar la fe i la raó intentant de reconciliar el judaisme rabínic i el racionalisme aristotèl·lic. De fet, Maimònides no coneixia el pensament d'Aristòtil sinó a través dels comentaris dels àrabs, especialment d'al-Farabi, que l'havien desviat fortament vers un sincretisme neoplatònic. El pla de la Guia dels perduts és complex i d'aparença desordenada. La introducció anuncia que el primer objectiu del llibre és d'explicar certs termes i conceptes com també certes al·legories dels llibres profètics. L'obra no és pas destinada al gran públic, ni als talmudistes, però, segons Maimònides, a tots els racionalistes (és a dir els erudits formats en el pensament d'Aristòtil), que coneixen les ciències religioses i filosòfiques.

L'explicació dels termes bíblics i especialment d'aquells que designen els atributs de Déu ocupa els 71 capítols de la primera part. La segona part passa revista a les veritats establertes pels aristotèl·lics, és a dir la unitat i la incorporeïtat de Déu, i combat certes tesis d'Aristòtil, especialment la de l'eternitat del món. La tercera part, que comença amb un comentari de les visions d'Ezequiel, afirma que Déu va establir totes les lleis del món, de manera que el coneixement que en té és un i intemporal, mentre que el nostre és sotmès a la història: "Els nostres coneixements es renoven i es multipliquen segons les coses de les quals adquirim el coneixement". El llibre acaba tractant sobre la naturalesa de la llei, sorgida enterament de la saviesa de Déu.

La Guia dels perduts va jugar un paper determinant en el pensament occidental. Les idees que hi són desenvolupades sobre la naturalesa de Déu, sobre la creació, sobre el lliure arbitri, sobre el bé i el mal, com també les explicacions al·legòriques que comporta, van marcar pregonament la tradició jueva, però van ser objecte de nombroses controvèrsies. Certs teòlegs cristians, com Tomàs d'Aquino i Albert Magne, van ser igualment influenciats fortament per Maimònides. En la filosofia jueva, pensadors com Moses Mendelssohn al segle XVIII i Hermann Cohen al segle XIX van reprendre les interrogacions de Maimònides, que va afirmar que el fi últim de l'home és el coneixent de Déu: "Allò del qual és permčs de glorificar-se, és de la intel·ligència i del coneixement que hom té de Mi [Déu]" (Jeremies, IX, 23).

Al votant de tractats de lògica i de matemàtiques (la Terminologia lògica, 1152), Maimònides va redactar igualment un text carregat d'emocions, l'Esperit al Iemen (1172), en el qual va donar suport als jueus iemenites víctimes de persecucions.

http://www.cosmovisions.com/Maimonide.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maïmonide