Nicolas Malebranche


Racionalisme
René Descartes
Baruch Spinoza
G. W. Leibniz
Chistian von Wolff

Nicolas Malebranche (1638-1715), filòsof, religiós i matemàtic francès, va ser el principal representant del cartesianisme. Va ser autor d'una important teoria metafísica que va rebre el nom d'ocasionalisme.

 

Malebranche va néixer el 6 d'agost 1638 a París. Després d'estudiar filosofia i teologia al Collège de la Marche  i a la Sorbona, el 1660 va ingressar a la congregació de l'Oratori, i va ser ordenat sacerdot el 1664. Va ser llavors quan es va sentir inclinat per la lectura de determinades obres de René Descartes, que van resultar determinants en el seu pensament. Això es va deure al fet que el mètode cartesià li va semblar summament adequat per a recuperar la validesa de les teories d'Agustí d'Hipona, autor cristià de les teories del qual va quedar impregnat en l'entorn espiritual de l'Oratori. No obstant això, el seu sistema filosòfic va aconseguir un alt grau d'originalitat en el pla teòric. La seva doctrina de l'ocasionalisme negava la possibilitat de qualsevol acció de la matèria sobre l'ànima. Malebranche defensava que els éssers humans "veiem totes les coses en Déu"; per tant, ja que el coneixement dels homes només és possible a través de la interacció entre un ésser humà i Déu, els canvis en els objectes o els pensaments són provocats per Déu, no pas pels mateixos objectes o els individus.

La principal obra escrita per Malebranche va ser La recerca de la veritat; el seu primer llibre va veure  la llum el 1674, mentre que el segon i el tercer van ser publicats el 1675. També va escriure sobre la naturalesa de la llum i del color, la psicologia de la visió i el càlcul. Matemàtic distingit, el 1699 va ser elegit membre honorari de l'Acadèmia de Ciències francesa. Va morir a París el 13 d'octubre de 1715.

http://www.cosmovisions.com/Malebranche.htm