Pere Llombard (Pierre Lombard)


Esquema de la filosofia medieval
Escolasticisme


L’obra de Pere Llombard Quatre llibres de sentències va esdevenir el text teològic de referència a l’edat mitjanaPere Llombard va néixer a Novara, a la Llombardia, vers l'any 1110. Va fer els estudis a Bolonya, Reims i París, on va seguir els cursos de Pere Abelard. Llombard va ensenyar teologia a l’escola de Notre-Dame, de 1136 a 1150. L’any 1159, va ser nomenat arquebisbe de París, però va morir l’any següent.

L’obra més important de Pere Llombard, els Quatre llibres de sentències, li va valer el títol de Magister sententarium ("Mestre de sentències"). Aquesta obra es presenta sota la forma d’una compilació sistemàtica dels ensenyaments dels Pares de l’Església i de les opinions dels teòlegs precedents. Les Sentències, nom abreujat amb que es coneix la seva obra, van continuar essent el principal llibre de text sobre teologia a les universitats europees fins al segle XVI; molts teòlegs i filòsofs escolàstics, entre els quals Tomàs d’Aquino, en van escriure comentaris.

http://www.cosmovisions.com/Lombard.htm