Procle (Proclus)


Esquema de la Filosofia antiga
Neoplatonisme
Plotí
Filó d'Alexandria
Jàmblic
Porfiri de TirProcle (410-485) és el darrer gran filòsof de la Grècia antiga i el representat més influent de l'escola atenesa del neoplatonisme. Nascut a Constantinoble, va estudiar a Alexandria, a Egipte, amb el filòsof frec Olympiodor el Jove i va entrar més tard a l'Acadèmia d'Atenes de la qual va esdevenir director o diadochos ("successor") de Plató, que havia fundat l'Acadèmia l'any 387 aC. Tot i que es va oposar al cristianisme, Plocle va exercir una influència considerable sobre la teologia cristiana medieval, tant a Orient com a Occident, especialment per la intermediació del teòleg del segle VI conegut amb el nom de Pseudo-Dionís.

Procle és l'autor d'una sèrie de comentaris sobre les obres de Plató (Comentaris sobre el Parmènides, Comentaris sobre el Cràtil, Comentaris sobre la República, Comentaris sobre el Timeu).

Com el filòsof neoplatònic del segle III Plotí, Procle professava l'existència d'una realitat darrera i indescriptible, l'U, d'on provenen les realitats inferiors, que comprèn la Humanitat i l'Univers material, per un procés d'emanació. Segons aquesta concepció, la tasca de la filosofia ha de transcendir els límits dels sentits i de la intel·ligència humans i així fressar el camí vers la unió mística de l'individu amb l'U. Aquesta "teologia negativa" és, en essència, una interpretació religiosa del pensament de Plató.

A més a més dels seus comentaris sobre Plató, les obres més importants de Procle són els Elements de teologia i la Teologia platònica, que cerca de reconstituir la filosofia de Plató per un sistema de teoremes, de demostracions i de corol·laris. Procle hi afirma que tota cosa participa de l'U: "hispostasi" d'allò diví, les coses no són més que manifestacions de Déu. El seu panteisme li va valer l'hostilitat de les autoritats cristianes.

A l'igual que Jàmblic, Procle va ser mestre del Pseudo-Dionís Areopagita.

http://www.cosmovisions.com/Proclus.htm
http://perso.orange.fr/jm.nicolle/cusa/sources/proclus.htm
http://www.goddess-athena.org/Encyclopedia/Friends/Proclus/index.htm