Protàgores (Protagoras)


Esquema de la Filosofia antiga
Els sofistes
Gòrgies

Abdera ~485 aC - ~410 aC

Filòsof grec. Anterior a Sòcrates, va ensenyar principalment a l'Atenes democràtica i és l'exponent més significat de la sofística. La motivació de la seva activitat filosòfica i pedagògica era l'ensenyament de la virtut. Enfront de ' física anterior, sosté un relativisme epistemològic ("l'home és la mesura de totes les coses") que invalida tota ontologia i tot dogmatisme i porta a una actitud escèptica que afecta tots els camps del pensament excepte la moral. Hom en conserva breus fragments.

Protàgores va defensar el relativisme en afirmar que "l'home és la mesura de totes les coses". Tot és relatiu i depèn dels acords que s'estableixen segons les necessitats del moment.

Les seves obres principals, de les quals només perduren alguns fragments, van ser titulades Veritat i Sobre els déus. El fonament de la seva reflexió va ser la doctrina que res és bo o dolent, verdader o fals, d'una forma categòrica i que cada persona és, per tant, la seva pròpia autoritat darrera; aquesta creença es resumeix en la seva frase: "L'home és la mesura de totes les coses". Acusat d'impietat, Protàgores es va exiliar, i va morir ofegat en el transcurs del seu viatge a Sicília. Dos cèlebres diàlegs de Plató, Teètet i Protàgores, van rebatre les doctrines de Protàgores.http://www.cosmovisions.com/Sophistes.htm
http://www.cosmovisions.com/Protagoras.htm
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/prim84s3.htm