Roger Bacon


Esquema de la filosofia medieval
Escolasticisme

Roger Bacon (1214-1294), filòsof, teòleg i savi anglès, va ser un dels pensadors més influents del segle XIII. Va ser anomenat Doctor Mirabilis ("Doctor admirable").

 

 

 

Després d'estudiar a Oxford i a París, Roger Bacon entra a l'orde dels franciscans i emprèn el comentari d'Aristòtil, i contribuirà a divulgar-lo. Tanmateix, s'allunya prou ràpidament d'aquest pensament i s'orienta vers els estudis científics.

Roger Bacon critica severament la ciència de la seva època: el 1267, a demanda del papa Climent IV, escriu el seu Opus maius ("Obra principal"), on defensa la necessitat d'una reforma de les ciències a partir de nous mètodes d'aproximació de les llengües i de la natura. Cercant de deslliurar-se de l'escolàstica, Bacon considera que les matemàtiques i l'experimentació són els únics mitjans d'arribar a un coneixement de la natura, per la qual cosa hi ha qui veu en Roger Bacon el precursor del pensament científic modern.

L'Opus maius és una enciclopèdia de la ciència en totes les branques, que abasta gramàtica i lògica, matemàtiques, física, recerca experimental i filosofia moral. No obstant això, les tesis revolucionàries de Bacon sobre la ciència li valen perquè els franciscans el condemnessin per heretgia, i per passar quinze anys a la presó, fins al 1292. Bacon escriurà Compendium studii theologiae ("Recull d'estudis de teologia", 1292) que deixa inacabat a la seva mort.

Malgrat els seus coneixements científics, Bacon s'adhereix a certes creences del seu temps, i basa les ciències naturals sobre l'alquímia, l'astrologia i la màgia. Però bon nombre d'invencions li han estat atribuïdes, encara que algunes d'elles han estat sense cap dubte inspirades en obres dels científics àrabs que ell havia estudiat (com la pólvora per a canó). Bacon és així a l'origen de descobriments en òptica relatius a la refracció, a la magnitud dels objectes celestes, i a l'augment aparent de la grandària del Sol i de la Lluna a l'horitzó.

Malgrat l'estranya modernitat del seu pensament, el sistema de Bacon encara resta força lligat a la teologia, sobre la qual ell fonamenta la ciència i la filosofia.

Roger Bacon (c. 1214-1294)

Roger Bacon va nàixer a Ilchester, Somerset, i va estudiar a les universitats d'Oxford i París. Va romandre a París fins a completar els seus estudis i durant un temps va ser professor en aqueixa universitat. Poc després d’haver tornat a Anglaterra, vers l’any 1252, va ingressar en l'orde dels franciscans i es va establir a Oxford. Va fer nombrosos estudis teòrics i experimentals, sobretot als camps de l'alquímia, l'òptica i l'astronomia.

Bacon va ser una figura fonamental per al saber de la seva època i, a finals del decenni de 1260, per petició del papa Climent IV, va escriure Opus Maius. En aquesta obra tractava la necessitat reformar les ciències per mitjà de l'estudi de les llengües i de la naturalesa, amb l'ajuda de diferents mètodes.

Les idees revolucionàries de Bacon sobre l'estudi de les ciències van fer que fos condemnat pels franciscans. L’any 1278 el prior de l'orde franciscà, Girolamo Masci, posteriorment papa Nicolau IV, va prohibir la lectura dels llibres de Bacon i va arrestar l'autor. Després de deu anys de presó, Bacon va tornar a Oxford. Va escriure el Compendium studii theologiae (un compendi sobre l'estudi de la teologia) just abans de la seva mort.

Malgrat el seu elevat coneixement, Bacon acceptava algunes de les creences (posteriorment refutades) de la seva època, com l'existència de la pedra filosofal i l'eficàcia de l'astrologia. Encara que se li han adjudicat nombrosos invents, molts d'ells van ser, sens dubte, extrets dels seus estudis sobre els científics àrabs. Els seus escrits van aportar una visió nova i enginyosa sobre l'òptica, en concret de fenòmens com la refracció, la grandària aparent dels objectes i l'augment aparent de grandària experimentada pel Sol i la Lluna a l'horitzó. També va descobrir que amb sofre, salnitre i carbó vegetal, es podia produir una substància (avui coneguda com a pólvora) capaç de causar explosions (actualment se sap que la pólvora abans havia estat utilitzada pels àrabs). Bacon va considerar que les matemàtiques i l'experimentació eren els únics mitjans d'arribar al coneixement de la naturalesa. Va estudiar diversos idiomes i escrivia en llatí amb elegància i claredat. Pels seus extensos coneixements se’l va conèixer amb el nom de ‘Doctor Mirabilis' (el ‘Doctor Admirable'). Sis dels seus treballs es van imprimir entre 1485 i 1614, i en 1733 es va editar i va publicar l'Opus Maius.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon