Roscelin (Roscelin de Compiègne)


Esquema de la filosofia medieval
Escolasticisme

Teòleg i filòsof escolàstic francès (1050-1125) el pensament del qual se situa dins el corrent nominalista.

Aquest erudit, conegut igualment amb el nom de Roscellinus, o Jean Roscelin, va defensar la idea segons la qual solament els objectes presos separadament són reals, mentre que les idees generals existeixen únicament en la mesura que són conceptes abstractes. Aplicant aquesta doctrina al dogma cristià de la Trinitat, va concloure que aquesta és constituïda per tres substàncies divines distintes. Així, la unitat establerta de tres persones de la Trinitat per a ell no és res més que un mot, o un nom.

Aquestes idees van espantar els contemporanis de Roscelin, especialment sant Anselm, i un concili reunit a Soissons l'any 1092 el va acusar de triteisme i d'heretgia i el va obligar a abjurar el seu pensament. Per tal d'escapar a les persecucions, Roscelin va partir a Anglaterra, després a Roma.

Les tesis de Roscelin tindran una gran influència sobre Abelard i Guillem d'Occam.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roscelin