Esquemes

Filosofia antiga -> Milesis - Pluralistes - Atomisme - Sofistes - Socràtics - Neoplatonisme
Filosofia medieval
-> Patrística - Escolàstica - Nominalisme - Filosofia del món islàmic
Filosofia moderna -> Racionalisme - Empirisme - Il·lustració
Filosofia del segle XIX -> Idealisme alemany - Positivisme
Filosofia del segle XX -> Fenomenologia - Existencialisme

 

Teoria del coneixement de John Locke