Recull fotogràfic de Francesc Pujols
Font: Bladé Desumvila, A.: Fancesc Pujols per ell mateix, ed. Pòrtic. Barcelona, 1967