Articles de Francesc Pujols


Representació universal del gaudinisme (Revista nova, 31 juliol 1916)

El repòs actual de la ciència catalana (El Día Gráfico, 1918)

La religió de Francesc Pujols (Mirador, 5 d'abril de 1934)

El segell de Francesc Pujols (Mirador, 23 d'agost de 1934)

El Déu dels rics (Mirador, 20 de setembre de 1934)

Longaniza y butifarra (Las Noticias, 25 d'octubre de 1934)

L'espiritisme (Mirador, 4 de juny de 1936)

La catalanitat de Ramon Llull (Diari de Catalunya, 13 de març de 1937)