El parlar d'Aiguaviva

 

GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

 
El Matarranya