Imatges del Baix Cinca

 

 

Torrent de Cinca Mequinensa, a la confluència del Segre amb l'Ebre. A l'esquerra, damunt la serreta del Castell, el castell de Mequinensa
Mequinensa, a la vora dreta del Segre Saidí
Fraga, a la vora esquerra del Cinca

 

 

La Franja de PonentEl Baix Cinca

Fraga
Mequinensa

Saidí

Torrent de Cinca

Vilella de Cinca