Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Abundància

 • L'abundància mate la fam

Aclarir

 • Qui ho ha embolicat, que ho aclarixque

Afició

 • L'afició mate la caça

Agost

 • A l'agost, la palla al paller i la dona al llumener

Agranar

 • Això és com agranar escales amunt

Aigua

 • L'aigua de giner, emprenye l'oliver
 • L'aigua de febrer, escalde l'oliver
 • Qui aigua deture, blat i oli mesure
 • Aigua als alls!
 • No begues aigua de bassa, i olives no en minges massa
 • L'aigua fa granotes
 • L'aigua fa barrancs
 • Aigua freda i pa calent, fa mal a la gent
 • Amb aigua freda i pa calent, se more la gent
 • Algo l'aigua tindrà, que hi bendissen l'altar

Aire

 • Aire o no aire, la forca a l'aire

Albarda

 • Lo burro creix, i l'aubarda, no
 • Ja em rode l'aubarda (= perdre la paciència)

Allà

 • Allà va, que trone

Amic

 • Diners duràs, que amics hauràs
 • Losamics, a la butxaca
 • Los amics a una part, i la butxaca a una antra
 • Busca l'amic, i no el teu profit
 • Amic comprat, cànter foradat
 • Qui als amics ha venut, sol se queda ben perdut
 • Quant més clars, més amics
 • Quan no t'ha de menester, l'amic se fa foraster
 • La tramuntana no té abric, i l'home pobre no té amic
 • Traster vell i amic que no val, carrer avall
 • Lo millor amic, los diners als dits
 • A l'amic i al cavall, més val no cansa'ls, però si convé rebenta'ls
 • Oli, vi i amic, més bo quant més antic
 • Oblidat pot ser l'amic, però no l'enemic
 • Si vols buscar enemic, dixa quartos a l'amic
 • No digues al teu amic, lo que diu son enemic
 • Amic reconciliat, amic doblat
 • Entre amics i soldats, los cumplidos són excusats

Any

 • Any de figues, no te'n rigues

Apedaçar

 • Val més anar apedaçat que foradat

Apotecari

 • Potecari brut, panxa d'estornell, quan no té diners, s'estire el cabell
 • Potecari brut, panxa de granota, quan no té diners, fa mala carota

Arbre

 • De mal arbre, mala fusta

Ascensió

 • A l'Ascensió, cireretes abundor

 

La Franja de Ponent