Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Bacó

 • De bacó i de sinyor, se n'ha de vindre de raça

Basseta

 • Cel a Roquetes, aigua a bassetes

 • Lo que estigue bé, que no es mogue

Berenar

 • Al que li has de donar cena no li planygues la berena
 • Sant Miquel puge la berena al cel
 • Sant Macià la torne a baixar

Bernat

 • Bernat, Bernat, pega't al cap

Bossa

 • Bossa buida fa mal so
 • A la bossa del jugador no li cal lo lligador
 • Bona és la mossa, però millor és la bossa

Braç

 • Te passaré lo braç per la màniga!

Broma

 • Totes les bromes porten aigua

Brosta

 • Ser pobre de brosta [= no estar bé del cap]

Burro

 • Lo burro creix, i l'aubarda, no
 • A Sant Silvestre, estiren lo burros del cabestre

 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
La Franja de Ponent