Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Cabra

 • La cabra per la seua culpa té la cua curta
 • La cabra pels seus pensaments té la barba davall les dents
 • La craba pels seus pecats té los ginolls pelats [o foradats]

Cagar

 • Caga més un bou que cent engrinetes
 • Lo colom minja or i caga plom
 • Quan no pot cagar aplena lo bací

Calendari

 • Calendari nou, que dóne aigua quan plou

Cama

 • Tens gana? Pega't un mos a la cama (i minjaràs baldana)

Canonge

 • O tots monges o tots canonges

Cantar

 • Qui cante a la taula i al llit, no te el seny complit

Cap

 • Allà a on no hi ha cap no hi cal sombrero

Capador

 • Lo més pinxo, capador

Capell

 • Sant Cristòbol fa capell, guarda't d'ell

Cara

 • Ditxosa és la cara que s'hi coneix la mascara

Carbassenc

 • Gat carbassenc [gat nascut al juliol]

Carn

 • Qui minge carn, que rosego els ossos

Carnestoltes

 • A Carnestoltes, totes les bèsties van soltes
 • Carnestoltes, quinze voltes

Casa

 • De fora vindrà qui de casa mos traurà
 • Amb una petita brasa, se crema una casa; i amb una espurna de foc, se pot abrasar un lloc
 • Cada casa é un món
 • Cada u a ca seua, i Déu a la de tots
 • A casa vostra, quan no hi plou hi ruisellea
 • A cada casa couen faves, i a la nostra a calderades
 • A casa que no n'hi ha, tot é rinyes i gritar
 • Casa petita, al gran sinyor no li cau a mida
 • A la casa empenyada, no hi ve mai la bona anyada
 • Casa empenyada, collita pedregada
 • Casa adinerada, casa salvada
 • De bona casa, bona brasa
 • Casa que té el rebost ple, casa que anirà bé
 • Més sap un tonto a ca seua, que un llest a ca d'un antre
 • Si casa teua mal té, miraràs com a li ve
 • Mentres a casa sic, rei estic
 • Lo que de casa marxa, a casa torna
 • Qui fa marrada, torna a casa
 • Qui pa vol, a casa torna
 • El que pa menja, a casa torna
 • Anar de visita é bo; però estar a casa, millor
 • Quan cara a casa vas, pit avall vas
 • La casa, al cantó; la vinya, al rincó
 • A la casa vella, n0 n'hi ha terrat sense gotellera
 • Qui no arregla una gotellera, té que arreglar la casa sencera
 • Qui no acudís a la gotera, ha d'acudir a la casa entera
 • Qui no tapa la gotera, cau la casa sancera
 • Qui de la botiga va i ve, dos cases manté
 • Qui al café va i ve, dos cases manté
 • Casa amb dos portes, de mal guardar
 • Dels lladres de casa fa mal guardar, Sebastià
 • Qui de casa dels altres fa cabal, de la seua fa un corral
 • A casa honrada, no n'hi haurà porta tancada
 • La bona portalada fa la casa honrada
 • Forasters vindran, que de casa mos trauran

Casament

 • Com lo casament de Cervera, que no en va faltar, ni en va sobrar, ni en va haver prou

Casar

 • Si no t'agrade, no t'hi casos
 • Si et vols casar bé, casa't al carrer

Càvec

 • Te faré raure sense cavigueta!

Cel

 • Cel a Roquetes, aigua a bassetes
 • Sinyals al cel, treballs a la terra

Celebrar

 • No està per al que celebre [està despistat]

Cendra

 • Replegador de cendra i escampador de farina

Centener

 • Sense cap ni centener [= sense ordre ni concert]

Cireres

 • A l'Ascensió, cireretes abundor

Codonys

 • Codonys collits en la punta dels dits
 • A collir codonys, a ginollons

Coix

 • Qui s'ajunte amb un coixo, si al cap de l'any no coixege, retranqueige

Col

 • Tant me s'en donen cols com bledes

Comprar

 • De lo que no entengues, no en compros ni en vengues

Comptes

 • Lo que no són qüentes són qüentos

Comú

 • Treballar per al comú és treballar per a ningú

Conte

 • Qüento va... qüento vingue

Corda

 • Allí on va la corda, va el poal

Cul

 • Al cul me les fots bollides
 • Qui vulgue peixet que s'arremullo el culet
 • Bon vent te pego al cul
 • Si et fa mal el cap, suca't el cul d'oli

Cura

 • La cura va bé, però l'ull lo perdrem

 

 
La Franja de Ponent