Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Faena

 • Qui no té faena lo gat pentine

Família

 • De la família se'n vol dir, però no se'n vol sentir dir

Fart

 • Mòrigue Marta, mòrigue farta

Febrer

 • L'aigua de febrer, escalde l'oliver

Fem

 • Lo fem no pot fer mai bona olor
 • Lo femer no pot olorar bé
 • Lo fem com més se remou més put

Fer

 • Qui fa lo que pot no està obligat a més
 • Farem com los de Caseres, qu la dixen caure [l'aigua]
 • Qui no en fa, no en pot contar

Figues

 • Any de figues no te'n rigues
 • Al juliol la figa al vol

Fill

 • De pare gaiter, lo fill tabaler
 • Qui é fill del gat, en la coga o en lo cap [se semblen]
 • Los fills de les gates maten les rates

Fora

 • Qui a fora vila es va a casar, o l'enganyen o a enganyar va

Foraster

 • Forasters vindran que de casa mos trauran
 • Se poden tindre forasters, només per l'alegria que tens lo dia que se'n van

Frare

 • Flares, flares, arreplegau la erada, que ve una gran tronada

 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

 
La Franja de Ponent