Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Lladre

  • És més lladre que Capeta

Llançar

  • Lo que uns llancen, atres ho arropleguen

Llaurador

  • Lo llaurador que no es minge una carga de fem a l'any no és bon llaurador

Llavor

  • Ningú quede per a llaó

Llegums

  • Sogres i nores, llegum de mal coure

Llenya

  • A bon albre vas a fer llenya

Llet

  • La llet surt dels mossos i no dels ossos

Llit

  • QUi cante a la taula i al llit, no té el seny complit

Llocada

  • Per un poll no es perd la llocada

 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

 
La Franja de Ponent