Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Nadal

 • Tronc de Nadal, caga tarró i pixa vi blanc
 • A Nadal, al foc, i a Pasqua, al sol
 • A Nadal, al foc, i a Pasqua, al joc

Nebots

 • A qui Déu no dóne fills, lo dimoni dóne nebots

Nit

 • Lo que de nit se fa, de dia es veu

Nora

 • Tots som de casa, menos la nora
 • Nora, ni dins ni defora
 • Sogres i nores, llegum de mal coure

Nou

 • Com més menuda és la nou, més soroll mou
 • Santa Magdalena, la nou plena

Novena

 • A la novena de Sant Roc, lo que no vingue no tindrà lloc
 • A la novena de Sant Antoni, lo que no vingue no tindrà oli
 • A la novena de Sant Miquel, lo que no vingue no tindrà mel

 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

 
La Franja de Ponent