Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Pa

 • De quin pa farem sopes? [Com ho farem?]
 • Qui no té pa, moltes se'n pense
 • Lo pa, Déu mo ne dó

Pagar

 • Lo que no es pague en diners, se pague en dinades [o am dinerades]
 • Música pagada fa mal so
 • Paga, que és gata!
 • Qui pague, descanse, i qui cobre, més

Palla

 • La palla, al paller, i la dona, al llumener

Panxa

 • Panxa buida, tot són badalls
 • Pobre del que entre a la panxa d'un atre

Pany

 • Val més lo pany de la casa d'un ric que tota la casa d'un pobre

Pardal

 • Pardal vell no entre a la gàbia

Pare

 • Lo pare gaiter, lo fill tabaler
 • Pare pansot
 • Pare castanyol
 • Pares gats, fills marrameus
 • De bon pare naix mal fill
 • Pare guardador, fill gastador
 • De pare músic, fill ballador
 • Ton pare, al café; ta mare, a missa, i el fill, sense camisa
 • De pare, los consells són verdaders mandaments
 • Entre pares, fills i germans, que dingú hi fique les mans

Parents

 • Dels parents se'n vol dir, però no sentir dir
 • Parent de paper, tira'l al carrer
 • Tan prop tens les dents que no et recordes dels parents
 • Parents del meu conjunter
 • Primer les dents, i después els parents
 • Les dents no tinen parents
 • Els diners no tinen parents
 • Acabats los béns, acabats los parents

Parlar

 • Parlaràs quan pixon les gallines
 • Sempre parle qui més té que callar

Pasqua

 • Entre les dos Pasqües vénen les basques
 • Pasqua marçal, mortalera i fam
 • Lo Nadal al foc, la Pasqua al sol [o al joc]

Passar

 • Lo que passe en un any, passe en un ai! [o instant]
 • Per a on passe el cap, passe el cos
 • Se li passe l'arròs [quedar-se soltera]
 • Qui no en passe, no en conte

Pau

 • Val més una sardina en pau que una perdiu en guerra

Les Paüls

 • Los de Paüls primer obrin la boca que els ulls

Pecat

 • Se diu lo pecat, però no el pecador

Pedra

 • Tot és civada en pedres [no té valor, no val la pena]

Pedregada

 • L'any de la pedregada de la Nàssia

Peix

 • Qui vullgue peixet, que es mullo el culet [o el muixonet]

Pelar

 • Pela este préssec!

Pelut

 • Home pelut, home volgut

Pena

 • A les penes, punyalades, i als disgustos, gots de vi

Penjar

 • Té més sort que els que pengen

Pensar

 • Lo pensar no és saber

Perdre

 • A cada bugada perdem un llançol
 • La cura va bé, però l'ull lo perdrem

Pet, petar

 • Què té que veure lo pet en lo beure
 • Val més petar que rebentar
 • Quina cosa és que naix cantant i mor sense ossos? Lo pet
 • Un pet, a davant d'un net; i un rot, a davant d'un porc
 • Qui tingue cul que no digue petador a un altre
 • Val més petar que rabentar
 • Trons de pets, temporal de merda [o trons en seré... o tronada de cul...]

Picar

 • Te pique el cul? Sardineta a la plaça!

Plànyer

 • Mal te plany qui no t'atany

Plat

 • S'ha d'estar al plat i a les tallades

Plet

 • Més val un mal arreglo que un bon pleit

Plorar

 • D'aquí plore la criatura

Ploure

 • Vet aquí perquè no plou
 • Plou i neve, a la porta de Sant Pere, plou i fa sol, a la porta de Sant Pol
 • Plou, però plou sec [però plou prou per mullà's]

Poal

 • Detràs de la corda va el poal

Poc

 • Més val popc que no res

Poder

 • Més pot qui vol que qui pot

Pols

 • Qui no vullgue pols, que no vaigue a l'era

Pondre

 • Està que pon [content]
 • Està que els pon de dos rovells [content]

Porta

 • La porta sempre diu: porta!
 • Tanca la porta i porta la clau

Potra

 • Té més potra que l'oncle Carito
 • Té més potra que un trencat

Prim

 • La dona busca-la prima i neta, que gorda i bruta, ja s'hi farà después

Processó

 • La professó li va per dins
 • No pot anar a la professó i tocar les campanes

Promeses

 • Moltes promeses, poques ateses
 • Lo prometre fa pobre, lo donar fa ric

Prompte

 • Pronte i bé, no pot ser

Prunes

 • Si vols prunes, no miros llunes

Pudor

 • Resteput si sint, pèl de porc si crema

Pujar

 • Puja aquí dalt, i veuràs a ma iaia!

 

 

 
La Franja de Ponent