Refranyer de Ponent

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

Veí

 • Val més un vesí a la porta, que un parent a Mallorca
 • Val més un mal vesí que un bon parent
 • Val més un bon vesí que un mal parent
 • Cada vesí fa lo que vol, de la manta i del llinçol
 • Lo mal vesí, la farina fa tornar estolzí; i el que é bo, la carbassa fa tornar meló
 • Quan la barba del vesí veigues pelar, posa la teua a remullar

Vell

 • De vell, ningú passe
 • A home vell, no li posos gran fardell
 • A burro vell, no li posos gran fardell
 • Burro vell, tot són coces
 • Dona jove i home vell, no hi ha remei per a ell
 • Los vells tots se moren, però de jove no en quede cap
 • Qui es case de vell, pronte perd la pellcal empenyar
 • Terra nova i matxo vell, malament
 • Més vell que el camí de la Font

Vendre

 • Lo que s'ha de vendre no ho cal empenyar
 • Com aquell que va vendre el burro per a comprar garrofes

Vent

 • Bon vent te bufo al cul

Ventre

 • Fa de mal ballar en lo ventre buit
 • Tots d'un ventre i cada un del seu temple

Veremar

 • Si al vermar vas per les sendes, lo blat que tingues, no el vengues

Veta

 • Pareix que cagos veta

Veure

 • Lo que és de Déu, a la cara es veu

Vi

 • Dos vins fan coranta [barrejar vins]
 • Lo vi fa sang, i l'aigua fa pixar
 • Val més vi calent que aigua fresca
 • Ni vi fresc ni vi recalentat
 • La bóta sense vi, pa la set no pot servir
 • Tot lo que es llança, vi que falta
 • Si beus, emborratxa't de bon vi
 • Vi dolç, fa el cor agre
 • Lo vi bo no necessita pregó
 • Val més que sobre pa, que no pas que falte vi
 • Amb bon trago de vi, los caragols són de bon pair
 • Amb lo meló, vi a trompó
 • Lo pepino, peix i arròs demanen lo vi ben fort
 • Quan lo vell vi no beu, la fossa prepareu

Vici

 • Qui no té un vici, ne té un atre

Vista

 • La vista és la que treballe
 
La Franja de Ponent