Impariamo l'italianocampanya per l'eradicació del catanyol

 

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - X

 

Lèxic recent del diccionari acadèmic

Bibliografia consultada

Afegiu entrades en aquest recull

DCVB

Gramàtica francesa

Vocabulari italià


 

— A —

abaixar / baixar

Abaixar no s’ha de confondre amb baixar. Abaixar és "fer descendir a un nivell més baix". Baixar és "anar de dalt a baix, d’un punt a un altre de situat en un nivell més baix, davallar". Abaixar és, d’acord amb el context, sinònim d’abaratir, disminuir, reduir, retallar, ajupir: Han abaixat els preus. Va abaixar la ràdio. Han abaixat el pressupost. Va abaixar el cap.

abans -> * abans de que


Abans que.

abassegar / aclaparar

Abassegar és "arreplegar i retenir (d’alguna cosa) tot el que hom pot, tot el que hi ha". No té el significat de "doblegar" o "fer sucumbir". Direm: Una victòria aclaparadora (o escandalosa) i no pas *una victòria abassegadora.

* abultar


Fer bot: Fa més bot la càrrega que el camió (no pas *Abulta més...)

* abultat


1. Boterut, que fa bot, esquenut: Una superfície boteruda.
2. Inflat: El nostre equip va aconseguir una victòria molt inflada.

acabar amb

És correcte només en sentit literal: el Ple acabarà amb el Cant dels Segadors. En altres casos, s’ha d’eliminar amb o fer servir verbs com resoldre, eliminar, destruir, suprimir, enderrocar: L’alcaldessa fa temps que intenta resoldre el problema.

accent -> * posar l’accent en

Posar èmfasi en, posar èmfasi especial en.

acollida

admès per l’IEC. Acolliment, rebuda, acollença, recepció: Li van fer una bona rebuda, una rebuda entusiasta. Fer un bon acolliment. Fer un acolliment fred. Un llibre que ha tingut un bon acolliment.

acudir

És incorrecte amb el sentit de "anar a demanar un ajut, una informació a algú". Cal dir recórrer: En moments de necessitat, recorria sempre al seu pare.

* adelantar


Avançar, anticipar.

adjudicar-se

És incorrecte amb el significat de guanyar, obtenir, conquerir (una victòria, un trofeu).

adjunt

L’ús amb valor adverbial és incorrecte: *adjunt us trametem els documents. Hem de dir: us trametem els documents adjunts a la carta, perquè és adjectiu i ha de concordar amb el substantiu: us trameto, adjunta, la carta/ us trameto, adjunt, el document.

adjuntar

Fer que (una persona o una cosa) vagi o estigui adjunta a una altra. Em plau adjuntar-vos a aquesta carta una fotocòpia/ Em plau adjuntar a aquesta carta una fotocòpia/ Em plau enviar-vos adjunta a aquesta carta una fotocòpia.

afamat

Afamat vol dir "famolenc, que té gana". És un castellanisme atorgar a aquest adjectiu el significat de famós: Un futbolista famós, una pel·lícula famosa.

afectar

És un verb transitiu. Per tant, duu complement directe. Si el CD és un pronom, no serà mai li: Aquestes disposicions afectaran la nostra tasca. Això no l’afecta gens (no pas: * Això no li afecta gens).
* afelpar, afelpat

Apelfar. Apelfat, pelfut.

* afincar-se

Establir-se, fixar-se, fixar la residència, posar casa, arrelar-se, posar arrels: Es va establir a Calaceit, la capital cultural de la Franja de Ponent.

agafar -> * agafar de nou

Venir de nou: Em ve de nou, tornar a treballar. Que no ho sabies? Sembla que et vingui de nou. Em va atrapar al jaç. Em va trobar desprevingut.

agafar -> * agafar per

Agafar la dèria de, venir les ganes (o la dèria) de: Ara ha agafat la dèria de cantar (no pas *li ha agafat per cantar).

* agobiar

Aclaparar, afeixugar, doblegar: Aclaparat per les adversitats. Els impostos ens dobleguen ben bé.

agraciat

No té el sentit de "guardonat" o "premiat" sinó simplement de "graciós" o "ple de gràcia".

així -> * així que

Expressió incorrecta amb valor de conseqüència. En aquest cas s’ha de substituir per de manera que, o marcar una pausa (coma, punt i coma) seguida de doncs o per tant: Ho havien anunciat per ràdio, de manera que / ; per tant, ja ho sabia molta gent (no pas *així que ja ho sabia molta gent).

alçada -> * a aquestes alçades

A hores d’ara, en aquest punt, en aquesta època, en aquests moments: A hores d’ara encara no ens han dit res.
algun -> * algun que altre

Alguns, uns quants, no molts: Aquell coixí tenia alguns forats.


alternativa
No té el significat de partit, recurs, opció, possibilitat.

* annexe

Annex. El plural és annexos, annexes.

anomenar / nomenar

Anomenar és "esmentar algú o alguna cosa pel seu nom".
Nomenar
és "designar algú per a un càrrec, una funció": L’han nomenat consellera. Anomenar algú en una conversa.

any -> aquest any

Locució castellanitzant difosa per cert periòdic catanyol de Barcelona (la política del qual és evitar qualsevol mot català que no s’assembli gaire al corresponent en espanyol) per tal d’evitar l’adverbi català enguany: Enguany ha fet 70 anys dels fets del 6 d’Octubre (millor que: Aquest any...). Enguany no plou gens.

aparentar / aparençar

El significat de aparentar "tenir l’aspecte (de certa cosa, de certa edat, etc): Aquesta nena aparenta cinc anys.
Aparentar és incorrecte amb el significat de "simular, voler fer creure (el que no és)" i s’ha de substituir per aparençar: Aparençava tenir una gran bondat ( i no pas *aparentava una gran bondat).
També és incorrecte amb el significat de "fer veure, fingir, simular, figurar": Feia veure que treballava (no pas *aparentava treballar). Ell figurà que no el veia (no pas *Ell va aparentar que no el veia).
No té el significat de "fer-se veure, cridar l’atenció": Els agradava molt de fer-se veure (no pas *els agradava molt aparentar).

* aplaçar

Ajornar, allongar, diferir, atardar, perllongar, recular, remetre: L’execució del projecte s’ha perllongat molt. Van haver de recular la data de la celebració. El promès atardava deliberadament el casament. Remetre una cosa a la discreció d’algú.

* apretar

Pitjar, tocar, prémer, picar (un timbre, una tecla); estrènyer (entre els braços, la mà, el cinturó); arrencar a córrer, cargolar, collar, clavar (en un restaurant, en una botiga); atacar (un equip); picar (el sol); ofegar, intensificar-se, aclaparar (la calor).

* apretat

Igualat, ajustat, atapeït, estret: Un resultat igualat / ajustat. Una agenda d’activitats força atapeïda. Just de temps. Un nus estret.

aprofitar

Quan té el significat de "emprar útilment, utilitzar" és transitiu i no pot prescindir del complement directe en casos com: Mentre esmorza ho aprofita per a llegir el diari.

apujar / pujar

Apujar no s’ha de confondre amb pujar. Apujar és "fer que (un preu, un sou, etc) sigui més alt". Pujar és "anar de baix a dalt, d’un punt a un altre de situat en un nivell més alt": Apujar els impostos, les tarifes postals. Apujar la calefacció. Pujar a dalt d’una muntanya. Pujar a cavall. Pujar al terrat.

aquí -> d’aquí

No és correcte en sentit causal: *d’aquí es dedueix que la documentació no era correcta. Cal substituir-lo per expressions com ara: per això, d’això, per aquest motiu.

* arraigar

Arrelar, agafar, prendre, implantar.

arrel -> * arrel de

Arran de, per, a/per causa de, amb motiu de, gràcies a, per culpa de: Van localitzar els diners arran de la detenció del lladre.

arribar -> * arribar a més

Anar lluny, anar endavant socialment, pujar.

assenyalar / senyalar

Assenyalar és "mostrar o designar amb el dit o fent qualsevol altre senyal (algú o alguna cosa". Senyalar és "fer o posar un senyal en una cosa". Assenyalar és sinònim, segons el context, de remarcar, fer veure, mostrar, indicar.

* aterroritzar

Terroritzar, aterrir.

* atravessar

Travessar.

atropellar

No té significat figurat. En aquest cas farem servir: trepitjar, conculcar (un dret) o abusar de, excedir-se amb, extralimitar-se amb.

* aupar


Enlairar, enaltir, magnificar, exalçar.


* averiguar


Desentrellar, esbrinar, escatir, inquirir, indagar, saber, descobrir: Difícilment podran esbrinar qui ho ha fet: els indicis són molt vagues. Encara no han pogut escatir qui és el lladre.


avui -> * avui per avui


Ara com ara, ara per ara.

Pujar


cat1714@racocatala.com